Artikel - 13.05.2019 klo 09.00
EU

Europaparlamentet fastställer regler också för finländska arbetslivet – det finns skillnader mellan politiska grupperna

Från Finland väljs 13 parlamentariker till Europaparlamentet. Foto: Getty Images

Från Finland väljs 13 parlamentariker till Europaparlamentet. Foto: Getty Images

De som väljs till Europaparlamentet hör till politiska grupper. De grupperar sig därmed inte efter hemland. Tillsammans med Europeiska rådet behandlar och antar parlamentet direktivförslag som Europeiska kommissionen bereder.

Valet till Europaparlamentet förrättas 26 maj. Många tror att de invalda företräder i första hand Finland. De går dock med i politiska grupper på EU-nivå enligt sin partipolitiska ståndpunkt. Därmed kan finländska parlamentariker rösta mycket olika i skilda frågor.

Europaparlamentet företräder EU-medborgarna i beslutsfattandet i unionen. För sin del behandlar och antar det direktiv- och förordningsförslag på ganska likadant sätt som lagförslag behandlas och antas av riksdagen i Finland.

Övriga viktiga parter i lagstiftningsarbetet i EU är Europeiska kommissionen med en regeringsliknande roll och Europeiska rådet som företräder medlemsstaternas regeringar. Typiskt går det till som så att först lämnar kommissionen med kommissionärer från skilda länder ett nytt direktiv- eller förordningsförslag som därefter behandlas av rådet och parlamentet. Ofta ändras innehållet rentav radikalt under behandlingen fast förslaget i sig kanske godkänns till sist. Parlamentet kan dock också förkasta förslaget totalt.

Efter att ett direktiv godkänts ska det behandlas i medlemsstaterna när det införlivas i nationella lagstiftningen. En förordning träder däremot i kraft i alla medlemsstater omedelbart efter att EU-organen antagit den. Dessa beslut påverkar också Finland.

Infografiken nedan på finska presenterar politiska grupperna under nuvarande valperiod och till vilken grupp finländska parlamentarikerna har hört.

 Text i grafen: Tuomas Lehto. Visualisering: Tuuli Lähteenmäki

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa