Nyhet - 03.04.2018 klo 10.55
Kollektivavtalsförhandlingar

Ett flertal förhandlingsresultat behandlas den här veckan, strax inleds kollektivavtalsförhandlingar för väktare

Förhandlingsrundan för kollektivavtal pågår ännu, och den här veckan behandlar PAMs förvaltning förhandlingsresultaten som uppnåtts för bl.a. call center- och golftjänster. Kollektivavtalsförhandlingarna om väktarnas nya arbetsvillkor inleds nästa vecka.

Vårens förhandlingsrunda om nya kollektivavtal pågår fortfarande. Även om det är tyst kring de egentliga förhandlingarna ligger dock viktiga beslut som hänför sig till kollektivavtalen framför.

Branschkommittéerna och PAMs styrelse behandlar som sagt förhandlingsresultaten som föddes under förra veckan tillsammans med arbetsgivarförbundet PALTA. Förhandlingsresultat blev till för telefontjänster och kontaktcenter, golfområdet, bingohallar, bildframställningen, hushållsmaskins- och
hemelektronikservice samt serviceautomatbranschen.

Ifall att PAM och arbetsgivarens förvaltningar godkänner resultatet, föds därav nya kollektivavtal.

Även paketens innehåll publiceras därefter. Branschkommittéerna inom ovannämnda områden samlas på onsdagen och styrelsen har för avsikt att behandla resultaten efter detta via e-postmöste.

Det tidigare kollektivavtalet inom väktarbranschen utgår senare än för de andra branscherna, i slutet av april. Nu har det blivit klart att kollektivavtalsförhandlingarna inleds inom denna bransch nästa vecka, med andra ord 9.4.

Två andra branscher, för vilka förhandlingarna har skjutits upp, får nu gå vidare i kollektivavtalsprocessen: förhandlingar för flyttservicebranschen samt kopierings- och utskriftsområdet är inbokade till 16.4.

Du kan följa med de pågående förhandlingarna via nyhetsöversikterna på PAMs webbplats.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa