Nyhet - 26.01.2017 klo 15.39

Enkät: Osäkerheten bland de anställda inom fastighetsservicebranschen ökar

Servicefacket PAMs senaste konjunkturbarometer visar på oroande siffror om en försämrad ekonomi och en stämning av osäkerhet bland de svarande inom fastighetsservicebranschen. Över hälften av de anställda i branschen tror att deras egen ekonomiska situation kommer att försämras under det kommande året.

I PAMs konjunkturbarometer framkom särskilt den svaga framtidstron och tron på en förbättring av den egna ekonomiska situationen bland de anställda i fastighetsservicebranschen. Av de svarande såg endast 11 procent det som möjligt att deras egen ekonomiska situation skulle förbättras.

Undersökningen visar att synen på den egna ekonomin bland de anställda inom fastighetsservicebranschen har blivit betydligt dystrare än tidigare. De största yrkesgrupperna inom branschen är städare och fastighetsskötare. I den tidigare konjunkturbarometern var det 32 procent av de anställda som förväntade sig att deras ekonomi skulle försämras.

– Bland de svarande i branschen upplever över hälften, 52 procent, osäkerhet inför framtiden och tror att den egna ekonomiska situationen kommer att försvagas ytterligare. Jämfört med tidigare är det nu var femte svarande som upplever att situationen har försämrats, säger PAMs nationalekonom Antti Koskela.

De anställda inom fastighetsservicebranschen är också oroliga för att bli arbetslösa i större utsträckning än andra branscher. De som såg mest positivt på sin framtid i undersökningen var exempelvis de anställda inom hotell- och restaurangbranschen och säkerhetsbranschen. Enligt dem hade hotet om arbetslöshet minskat betydligt. Över 40 procent av de svarande i branschen upplever inget hot om arbetslöshet överhuvudtaget. Situationen har förbättrats med 20 procentenheter jämfört med den förra undersökningen.

De anställda inom fastighetsservicebranschen utgör även här ett undantag. Osäkerheten kring det egna arbetet och inkomsten har ökat på grund av en försämrad situation för de anställda i branschen. Koskela berättar att även antalet arbetstimmar i branschen har minskat med tio procent om man tittar på den årliga statistiken.

– I undersökningen framgick det att hela 30 procent av de anställda inom fastighetsservicebranschen upplever att hotet om arbetslöshet har ökat. De anställda i branschen är också mycket pessimistiska till att deras arbetsgivares ekonomiska situation ska förbättras. Endast 18,5 procent av de svarande tror det, säger Koskela

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa