Meddelande - 06.10.2014 klo 11.27

Enkät: Den svaga försäljningsutvecklingen inom handelsbranschen har gett arbetstagarna mer ekonomiska bekymmer

Den sjunkande efterfrågan inom handelsbranscherna syns tydligt i svaren i Servicefacket PAM:s arbetstagarbarometer. Mer än varannan som besvarade enkäten berättar att oron över den egna ekonomin har ökat.

Enligt barometern har också försäljningen för företag inom servicebranscherna sjunkit. Av de arbetstagare vars arbetsgivares ekonomi hade försvagats meddelade hälften att även deras egen ekonomi var sämre än tre månader tidigare.

Många gnags av osäkerhet över den egna arbetsplatsens framtid, och nästan en fjärdedel av dem som besvarade enkäten upplever att hotet om arbetslöshet har vuxit för deras del. Hotet om arbetslöshet hade vuxit betydligt mer bland de arbetstagare på vars arbetsplatser man uppskattade att försäljningen hade sjunkit från året innan.

Arbetstagarnas oro över den egna ekonomin har ökat betydligt. För mer än hälften av dem som besvarade enkäten hade oron över den egna ekonomin ökat under perioden juli–september.

– Att konsumenternas förtroende för ekonomin försvagas och köpkraften minskar syns nu tyvärr också i svagare utkomst för arbetstagarna i servicebranscherna. Trångmålen och uppsägningarna inom servicebranscherna syns även i att antalet personer som lyfter inkomstrelaterad dagpenning ur arbetslöshetskassan ökar, berättar Sampsa Hamarila, ekonom på PAM.

Enligt Hamarila skulle det nu vara mycket viktigt att stärka köpkraften, med tanke på såväl sysselsättningen som servicebranscherna.

– Köpkraften borde stärkas så att inte sysselsättningsutvecklingen rusar helt utom kontroll. 48 procent av de sysselsatta arbetar inom de privata servicebranscherna, så redan en liten försämring i sysselsättningsläget innebär minst tusentals människor, konstaterar Hamarila.

Arbetstagarbarometern besvarades av 152 PAM-medlemmar. Under 2 procent var arbetslösa och resten arbetade inom någon servicebransch. Enkäten genomfördes i juli–september detta år.

I fortsättningen publicerar PAM en arbetstagarbarometer för servicebranscherna en gång i kvartalet. Orsaken till att barometern har tagits i bruk är den exceptionella situationen och de många uppsägningarna inom servicebranscherna. Enkäten publiceras nästa gång vid årsskiftet.

Servicebranschernas första arbetstagarbarometer (Q3, 2014)

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa