Nyhet - 29.05.2020 klo 13.48
Kollektivavtalsförhandlingar

En lösning är nära i kollektivavtalsförhandlingarna för bevakningsbranschen

Känslorna börjar gå heta i kollektivavtalsförhandlingarna för bevakningsbranschen. Avtalsexpert Markku Saikkonen som deltar i förhandlingarna understryker att PAM bär sitt ansvar för lyckade förhandlingar. Foto: Eeva Anundi

Känslorna börjar gå heta i kollektivavtalsförhandlingarna för bevakningsbranschen. Avtalsexpert Markku Saikkonen som deltar i förhandlingarna understryker att PAM bär sitt ansvar för lyckade förhandlingar. Foto: Eeva Anundi

Kollektivavtalsförhandlingarna för bevakningsbranschen har pågått i över en månad. Förhandlingarna har inte framskridit och positionerna verkar vara låsta.

Kollektivavtalet för bevakningsbranschen löpte ut redan i april. Efter det har PAM och arbetsgivarrepresentanten Palta fört otaliga förhandlingar för att hitta en lösning i frågan – men tillsvidare utan resultat. Det oklara läget berör cirka 8 000 anställda och deras arbetsvillkor. För dem känns tiden lång och de har redan gått in i ett avtalslöst läge.

Enligt PAM:s avtalsexpert Markku Saikkonen ser kollektivavtalsförhandlingarna än en gång ut att dra ut på tiden på grund av orsaker som inte beror på PAM. Arbetsgivarsidans ovillighet att förhandla har varit uppenbart från början.

”Eftersom våren på grund av coronaviruset varit mycket exceptionell, föreslog vi till arbetsgivarna redan innan avtalsperioden tog slut att förhandlingarna kunde föras först på hösten. Men detta gick Palta inte med på. Vi har tagit förhandlingarna på allvar redan från första början, i motsats till arbetsgivarna”, säger Saikkonen.

Saikkonen säger att trots att PAM under förhandlingarna kommit med otaliga förslag och alternativ, har dessa inte fört diskussionerna vidare. Arbetsgivarsidan har heller inte visat någon kompromissvilja.

”Det känns orimligt att alla de moderata målsättningar som vi lagt fram och de kompromissförslag som vi under våren gjort inte väckt någon som helst genklang hos arbetsgivarsidan. De tycks rinna ut som vatten genom ett såll”, säger Saikkonen.

 

"Först tvingar man oss att gå med på oavlönat extra arbete, och sen förväntar man sig att vi accepterar en oskäligt stor kompensation för att bli av med dem.
Det är fel.”

Enligt PAM's avtalsexpert Markku Saikkonen förstorar arbetsgivarna kostnaderna som hänför sig till kiky-timmarna. Bild: Eeva Anundi   

Oenighet om extra arbetstimmar

Konkurrenskraftstimmarna, de s.k. kiky-timmarna, har strukits ur många branschers kollektivavtal. Också inom många av de branscher som representeras av Palta har man genom förhandlingar nått en överenskommelse. För bevakningsbranschen är det alltså inte fråga om en enastående lösning utan det har varit möjligt också för andra. 

”Vi är helt oeniga med arbetsgivaren om hur dessa extra arbetstimmar ska kompenseras och vad är värdet av timmarna”, konstaterar Saikkonen. 

”Först tvingar man oss att gå med på oavlönat extra arbete, och sen förväntar man sig att vi accepterar en oskäligt stor kompensation för att bli av med dem. Det är fel. Olika branscher som representeras av en och samma arbetsgivarförbund kan inte ha helt olika spelregler – det måste finnas nån typ av solidaritet. Snart börjar vårt tålamod tryta”, säger Saikkonen.

Känslorna börjar gå heta och många väntar på resultat. Saikkonen understryker att PAM bär sitt ansvar för framgångsrika förhandlingar. Det låsta läget behöver lösas och parterna komma upp ur skyttegravarna så att en uppriktig och konstruktiv dialog kan komma till stånd. Det har PAM förbundit sig till. 

Förhandlarna har tillsammans med medlemmarna förberett sig noga för kollektivavtalsförhandlingarna och de olika målsättningarna. Arbetsgivarsidan Palta har allt sedan början varit medveten om vilka är PAM:s absoluta knäckfrågor för att ett avtal ska kunna komma till stånd. Ingen kan kritisera PAM för bristen på öppenhet.

”De oavlönade extra arbetstimmarna måste slopas och revideringen av beräkningsgrunden för semesterlönen som förra gången fanns med i riksförlikningsmannens medlingsbud måste bli klar. När vi har nått en lösning i de två frågorna, tror jag att det är möjligt att slutföra förhandlingarna i sin helhet, konstaterar Saikkonen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa