Meddelande - 08.01.2020 klo 09.30
Kollektivavtalsförhandlingar

En lön och timmar du klarar dig på PAM:s mål under avtalsrörelsen

Klara löneförhöjningar och eventuellt långvarigare löneutvecklingsprogram, nya avlöningssystem och så många timmar att du klarar dig. Det är Servicefacket PAM:s mål under avtalsrörelsen. Detta skapade en situation där anställda kunde ha en hel arbetskarriär inom servicebranscher. PAM börjar förhandla nu på torsdag. I vår förhandlar förbundet om anställningsvillkoren för fler än 400 000 anställda.

I växelverkan med sina medlemmar har PAM tagit fram mål för kollektivavtalsförhandlingarna. Medlemmar intervjuades på arbetsplatser och det ficks runt 26 000 svar med samband till målen. 

”Serviceanställda var bekymrade över hur de ska klara sig och ansåg det vara svårt att kombinera arbete och övriga livet. Tusentals serviceanställdas önskemål skapar en bra utgångspunkt för förhandlingarna”, tror Annika Rönni-Sällinen, ordförande för PAM. 

Kommande avtalsrörelsen är en normal förbundsomgång. 

”Det innebär att PAM och arbetsgivarförbunden avtalar om bästa anställningsvillkoren för branscherna utgående från situationen inom varje bransch”, påminner Annika Rönni-Sällinen. 

Enligt den attraktivitetsbarometer för servicebranscherna som PAM nyligen publicerade uppskattar en överväldigande majoritet av finländarna servicebranscherna och serviceanställda. Allt färre tror dock att PAM-branscherna lockar unga. 

”Företag och arbetsgivarförbund är helt säkert bekymrade över detta. Lyckligtvis kan vi nu ändra på dessa uppfattningar då vi börjar förhandla om kollektivavtalen”, säger Annika Rönni-Sällinen. 

PAM anser att för att vara framgångsrika och utvecklas behöver serviceföretag anställda som kan planera en hel arbetskarriär inom sin bransch. Ett första villkor för detta är en lön du klarar dig på. 

”Detta förutsätter klara löneförhöjningar och eventuellt långvarigare löneutvecklingsprogram, nya avlöningssystem och att de som skapar sig en karriär inom sin bransch får tillräckligt med timmar så att de klarar sig.” 

Servicebranscherna har de mest varierande arbetstiderna i Finland. Anställdas krafter och kontroll över sitt liv prövas då de ska vara flexibla enligt behoven hos arbetsgivaren och kunder. Detta lockar inte att stanna inom branscherna. 

”Vi utgår från att flexibiliteten måste vara ömsesidig. Arbetstiderna ska också beakta behoven bland anställda och anställda ska säkras arbetstider som gör att de orkar arbeta i alla livsskeden.” 

PAM anser det vara klart att tiden är förbi för gratisarbetet enligt konkurrenskraftsavtalet. Om denna arbetstidsförlängning har det avtalats på olika sätt i PAM-kollektivavtalen – från separata protokoll till arbetstidsarrangemang. Därmed kommer lösningarna att variera. 

Annika Rönni-Sällinen påminner om att det finns frågor som PAM inte kommer att gå med på. 

”Inskränkt strejkrätt eller slopad arbetsgivarinkasso av fackföreningsavgifter är sådana. Tas dessa upp vid förhandlingsbordet anser vi det vara en signal om att arbetsgivarna försöker göra något helt annat än avtala om anställningsvillkor och utveckla branscherna”, noterar Annika Rönni-Sällinen. 

PAM avtalar om anställningsvillkoren för fler än 400 000 arbetstagare i vår

I och med kollektivavtalens allmänbindande karaktär förhandlar PAM om anställningsvillkoren för fler än 400 000 arbetstagare i vår. I slutet av januari utgår kollektivavtalen för handel, butiksanställda på Alko, arbetstagare inom fastighetsservice, tekniska personalen på Finlands Nationalopera och Nationalbalett samt anställa på Veikkaus. 

I slutet av februari utgår en hel del avtal om vilka PAM förhandlar med servicearbetsgivarna Palta: kollektivavtalen för kundservice och telemarketing, bingoanställda, biografer, utskriftsbranschen, underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen, fotoproducenter och flyttservice. 

I slutet av mars utgår kollektivavtalen för turism-, restaurang- och fritidstjänster, nöjes-, tema- och äventyrsparker, arbetstagare på apotek, tågservicepersonalen hos Avecra samt teknik och ansvariga på Finlands Nationalteater. I slutet av april utgår kollektivavtalet för bevakningsbranschen.
 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa