Meddelande - 30.04.2019 klo 14.40
Förbundskongress

En femte kandidat i PAM:s ordförandeval

Servicefacket PAM väljer en ny ordförande för förbundet i juni. I dag anmälde sig en femte kandidat till ordförandevalet, Petri Pasanen.

Petri Pasanen, som är ordförande för Borgå regionens fackavdelning, har anmält sig som kandidat i PAM:s ordförandeval. 40-åriga Petri är till sin utbildning merkonom och barmästare. Han har hunnit vara cirka 20 år i servicebranschens tjänst.

”Hela förbundsfältet behöver förnyas och stort. Det största arbetet axlas av förbundets fackavdelningar, som borde få unga involverade i verksamheten men ytterligare även i direktionerna, för där hittar man den bästa branschkännedomen,” säger Pasanen i sitt meddelande.

”Viktiga frågor som man bör ta ställning till är förstås snuttjobb och nolltimmeavtal men den största frågan som förbunden borde satsa på är klimatförändringen. Om dess verkningar inte kan minimeras är kampen om alla övriga frågor onödiga, komprimerar Pasanen fackverksamhetens utmaningar.

En ny förbundsordförande väljs under PAM:s förbundskongress i Helsingfors 4-6.6.2019. I förbundskongressen deltar 373 delegater som valts via medlemsval. Under kongressen besluter de bland annat om förbundets kommande målprogram samt väljer medlemmar till förbundets administrativa organ.

Utöver Pasanen kandiderar därtill FFC:s direktör Annika Rönni-Sällinen, vicehuvudförtrendeman Jouni Tallgren samt förbundsaktiva Ville-Valtteri Pussinen och Jouni Suomalainen i förbundsordförandevalet.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa