Nyhet - 15.03.2017 klo 07.57

EK:s mål rörande lokala avtal godtas inte av PAMs styrelse

Servicefacket PAMs styrelse anser att EK:s ordförande Veli-Matti Mattilas uttalanden var kränkande, då han nedvärderade arbetstagarnas uppoffringar för företagens konkurrenskraft. PAM förväntar sig att EK tänker mer på det gemensamma intresset och skapar förutsättningar för att komma överens.

PAMs styrelseledamöter förundrades över den syn Mattila gav uttryck för i Helsingin Sanomat om att man bör avtala om alla villkor lokalt. Ordföranden Ann Selin frågar sig också om EK:s medlemsförbund enhälligt står bakom Mattilas uttalanden?

– Mattila gjorde med största tydlighet klart att EK:s mål är att skrota det nuvarande kollektivavtalssystemet och helt övergå till lokala avtal. Budskapen från arbetsgivarna är emellertid motstridiga, för vi har hört många arbetsgivare som tar avstånd från Mattilas uttalanden.

PAMs styrelse anser att lokala avtal om alla arbetsvillkor skulle försämra utkomsten och arbetsvillkoren betydligt för många anställda inom servicebranscherna. Denna riktning motsätter sig PAMs styrelse fullständigt, då man anser att samhället inte kan byggas på låga löner och osäkerhet.

– Grunden till lokala avtal måste vara samma rättigheter till minimiarbetsvillkor för alla. Vi kan inte godkänna arbetsgivarnas endimensionella påbud, som skulle leda till en försämring av arbetstagarnas utkomst och i värsta fall till arbetande fattigdom, betonar Selin.
PAMs styrelse förväntar sig att EK kommer att verka för att främja överenskommelserna och inte försvåra de kommande kollektivavtalsförhandlingarna med sitt agerande.

– Situationen blir ohållbar om EK börjar diktera snäva ramar för kollektivavtalsförhandlingarna, trots att man har avsvurit sig ansvaret för avtalen. Om EK inte ändrar sitt agerande kan vi vara säkra på att de kommande kollektivavtalsförhandlingarna kommer att bli svåra, förutspår Selin.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa