Nyhet - 15.02.2017 klo 16.29

EK:s beslut utlöser krig på arbetsmarknaden

Servicefacket PAMs ordförande Ann Selin är upprörd över Finlands Näringsliv EK:s styrelses beslut om att säga upp alla centralorganisationsavtal. Selin anser att beslutet är ett ansvarslöst försök att rasera hela den finska kollektivavtalskulturen. Selin undrar också om EK:s medlemsförbund enhälligt står bakom beslutet.

– Centralorganisationsavtalen utgör en central del av arbetsmarknadssystemet. Vill EK verkligen utlysa ett krig i en situation då det äntligen börjar ljusna för Finlands ekonomi? undrar Selin

Med beslutet raseras bland annat semesterlöneavtalet, samarbetsavtalet och det allmänna avtalet. Utökade lokala avtal har varit ett mål både för regeringen och arbetsgivarna.

– I centralorganisationsavtalen har man kommit överens om samarbetsförfarandena och förtroendemännens rättigheter. Efter att dessa avtal sagts upp är det omöjligt att föreställa sig att fackföreningsrörelsen skulle kunna avtala om någon ökning av lokala avtal.

Selin räknar med en svår förhandlingsrunda, där de förbundsspecifika intressena går före de gemensamma. De direkta effekterna av centralorganisationsavtalet inom olika branscher varierar stort.

– EK:s beslut raserar nu även de sista förhoppningarna om att den kommande förbundsvisa förhandlingsrundan skulle bli försonlig. Varje förbund går nu in i förhandlingarna med egna mål, där alla de frågor som hör till de uppsagda centralorganisationsavtalen ingår. EK:s medlemsförbund måste nu bära ansvaret för det beslut som fattats vid förhandlingsbordet, enligt Selin.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa