Nyhet - 07.10.2019 klo 16.00
Lön

Egen arbetstidsbokföring lönade sig – anställd fick över 11 000 euro för obetalt övertidsarbete

Bild: Getty Images

Bild: Getty Images

En anställd hade antecknat sina arbetsskift i sin kalender och kunde därmed styrka mängden övertidsarbete och när anställningen börjat. Under anställningen hade arbetsgivaren inte fört bok över utförda timmar.

Arbetsgivaren hade inte betalat timanställde kocken över huvud lön för övertidsarbete. Enligt det kollektivavtal för turism-, restaurang- och fritidstjänster som PAM förhandlat fram ersätts det arbete som under en treveckorsperiod utförts efter 120 timmar som övertidsarbete som följer: 18 timmar med lön förhöjd med 50 % och resterande timmar med lön förhöjd med 100 %.

Under hela anställningen hade anställde själv fört bok över sina arbetstider och antecknat sina arbetsskift i sin kalender alltid när de tog slut. Dessa anteckningar ansågs vara tillförlitliga och därmed måste arbetsgivaren i efterhand betala anställde lönefordringar på 11 506 euro inklusive ränta från och med den dag då anställningen upphörde. Arbetsgivaren måste ytterligare betala rättegångskostnaderna.

Anställdes egna bokföring spelade en ytterst viktig roll i sakbehandlingen eftersom enligt tingsrätten hade arbetsgivaren inte fört bok över anställdes arbetstimmar under dennes anställning. Arbetsgivaren började föra bok över arbetsskift på basis av övervakningskameror och berättelser från andra anställda först efter att anställningen upphört. Enligt arbetsgivaren och bokföringen i efterhand hade anställde utfört klart mindre övertidsarbete än vad som framgick av dennes egna anteckningar.

Betydelsefullt var också att enligt arbetsgivarens bokföring hade anställdes anställning börjat först två veckor senare än vad som framgick av anställdes anteckningar. Tingsrätten ansåg de anteckningar som anställde själv gjort i sin kalender vara tillförlitliga eftersom de alltid gjorts på samma sätt och snarast efter att ett arbetsskift tagit slut. Också första anställningsdagen jämte arbetstimmarna hade antecknats i kalendern. Därför ansågs detta vara ett tillförlitligt bevis på när anställningen i verkligheten inletts.

Inför rätten representerades PAM-medlemmen av jurist Henry Vähtäri på PAM. Han anser fallet vara en viktig påminnelse om betydelsen av egen arbetstidsbokföring.

”Denna dom är ett gott exempel på hur nyttiga egna kalenderanteckningar är i situationer då arbetsgivaren försummar att upprätta arbetsskiftsförteckningar enligt arbetstidslagen. Det är enkelt att själv föra bok och ofta visar sig egna anteckningar vara avgörande då uppgifter måste jämföras med bokföringen hos arbetsgivaren i olika situationer”, kommenterar Henry Vähtäri.

Arbetsgivaren kan besvära sig över tingsrättsbeslutet hos hovrätten. Därmed har domen ännu inte vunnit laga kraft.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa