Nyhet - 14.12.2017 klo 14.49
Arbetslivet

Det vimlar av produktivitetsförbättrande idéer på arbetsplatserna men lyssnar arbetsgivarna på dem?

Enligt PAMs forskningschef Antti Veirto är resultatlön ett naturligt sätt att öka produktiviteten. Resultatlön är sakta men säkert på väg att bli vanligare också inom servicebranscherna. Bild: Eeva Anundi

Enligt PAMs forskningschef Antti Veirto är resultatlön ett naturligt sätt att öka produktiviteten. Resultatlön är sakta men säkert på väg att bli vanligare också inom servicebranscherna. Bild: Eeva Anundi

Arbetsgivarna borde lyssna med ett skarpare öra på arbetstagarnas förslag, säger PAMs forskningschef Antti Veirto. Det kryllar av produktivitetspotential i arbetstagarna.

Är det en broms till lönsamheten att arbetstagarens idéer blir oanvända?
”Absolut. Produktivitet betyder inte enbart innovativitet utan även förmåga att ifrågasätta och se alternativ.
Finland har i internationella jämförelser välutbildade arbetstagare. Inom till exempel hotell- och restaurangbranschen hittar man de mest utbildade kanske i hela Europa, och erfarenhet, attityd samt kunnande ökar i arbetet. Om man i företagen är intresserade av mänskors åsikter sidledes, så ger det produktivitetsinput. Värt att notera är även att arbetstagare inom de privata servicebranscherna som gör initiativ inte precis premieras enligt FFC:s arbetsbarometer från ifjol. Annorlunda är det bland annat inom industrin."

PAM frågade för några år sedan av sina medlemmar om idéer för att förbättra lönsamheten. Hurudana idéer dök upp?
"Medlemmarna föreslog exempelvis finska utbildning, frivilliga tilläggsstudier, bredare arbetsbeskrivningar, fungerande maskiner och annorlunda öppethållning. Och svar kom det massvist. Någon ansåg att det skulle vara prima om arbetgivaren emellanåt var uppmuntrande.
Någon annan önskade att ledningen skulle lyssna, åtminstone som ett försök, på arbetstagarnas förslag. Många vittnade om att hens kunnande inte tas tillvara på arbetesplatsen i den utsträckning som det kunde."

När man talar om produktivitet framhåller vissa personalens motivation och andra ekonomiska mätare?
"Det stämmer. Inom servicebranscherna borde man se mänskors kunskapskapital som bränslet för att öka produktiviteten. Lönsamheten föds av sådant som främjar kundförståelse. Men hur kan du förstå dig på någon annan om du inte själv inte får förståelse?

Hur ser din egen arbetskarriär ut i PAM?
"Jag kom till PAM 2003 som utbildningsfunktionär, men jag har fått arbeta med mångahanda uppdrag."

 

 

uutisen-teksti: Marja Ikkala

 

Senaste

Mest lästa