Nyhet - 24.02.2020 klo 11.37
Kollektivavtalsförhandlingar

Denna vecka förhandlar PAM med Palta om flera kollektivavtal

Bild: GettyImages.

Bild: GettyImages.

I tillägg till fortsatta förhandlingar inleder PAM nya förhandlingar med Palta rf denna vecka.

Förra veckan antog PAM och Fastighetsarbetsgivarna ett nytt kollektivavtal för fastighetstjänstebranschen

Denna vecka förhandlar PAM med Servicearbetsgivarna Palta om anställningsvillkoren inom flera branscher.

Måndagen 24 februari fortsatte de förhandlingar om anställningsvillkoren inom flyttservicebranschen som inletts en vecka tidigare. Förhandlingarna om biografer fortsatte också på måndag. I bägge fallen är förhandlingsparterna PAM och Palta.

Ytterligare kommer förhandlingarna om kollektivavtalet för kundservice och telemarketing att fortsätta. Nästa gång återvänder PAM och Palta till detta avtal onsdagen 26 februari. Förra veckan fokuserades det på löneförhöjningar. 

Denna vecka förhandlar PAM och Palta också om nya anställningsvillkor för Veikkaus och Alko. Förhandlingarna om Veikkaus fortsätter torsdagen 27 februari. Vecka 6 beslutade PAM och Elektrikerförbundet avbryta förhandlingarna med Servicearbetsgivarna Palta om kollektivavtalet för anställda på Veikkaus eftersom förhandlingarna inte längre fortskred. Om anställningsvillkoren för Alkoanställda förhandlas nästa gång onsdagen 26 februari. 

PAM och Palta inleder också nya förhandlingar denna vecka. På måndag inledde PAM förhandlingar om kollektivavtalen för fotoproducenter, underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen och bingoanställda.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa