Nyhet - 15.01.2019 klo 15.00
Riksdagsvalet

Den nuvarande regeringens linje är helt ohållbar – riksdagsvalet avgörande

Riksdagsvalet kommer att märkas av ordentligt i vår, såväl inom den samhälleliga som den politiska debatten och även på arbetsplatserna i möten mellan människor. PAM-medlemmarna Esa Hoppendorff, Sanna Sipinen, Samuli Miettinen och Meri Kurki vill ha en förändring.

Riksdagsvalet kommer att märkas av ordentligt i vår, såväl inom den samhälleliga som den politiska debatten och även på arbetsplatserna i möten mellan människor. PAM-medlemmarna Esa Hoppendorff, Sanna Sipinen, Samuli Miettinen och Meri Kurki vill ha en förändring.

Vilken sorts politik vill du ska föras i Finland under de närmaste åren? Vill du att man ska ha rättvisa spelregler och gemensamma överenskommelser på den finska arbetsmarknaden? Hur får vi ett mer rättvist och jämlikt Finland som är mer samlat än idag?

Esa Hoppendorff (56), huvudförtroendeman inom fastighetsservicebranschen i Åbo, har som aktiv i PAM och medlem i styrelsen på nära håll sett vad effekterna av de senaste åren av avregleringar har inneburit för arbetstagare. Han anser att det nu är dags att väcka alla och inse läget och verka för en bättre framtid. Han betonar betydelsen av frihet och ett arbetsliv där alla är jämlika – både arbetsgivare och kolleger.

Det är viktigt att man i Finland arbetar för att människor ska kunna leva på sin lön.

”Jag vill att Finland ska bli mer jämlikt och att alla parter i arbetslivet ska uppmärksammas i högre grad. Det är viktigt för mig att man i Finland verkar för att människor kan leva på sin lön och att alla kan gå med i facket utan rädsla”, konstaterar Hoppendorff.

Riksdagsvalet kommer att märkas av ordentligt i vår, såväl inom den samhälleliga som den politiska debatten och även på arbetsplatserna i möten mellan människor.

Sanna Sipinen (28), säljansvarig på Puuilo i Tammerfors, uppmanar alla PAM-medlemmar att fundera över valet i vår och diskutera vilka de vill ska besluta om sådant som påverkar deras liv.

”Vem representerar bäst dina åsikter? Vem i riksdagen har rösträtt och kan fatta beslut för vår räkning? Jag vill i synnerhet uppmuntra ungdomar att påverka olika frågor i Finland och att vara aktiva. Frihet är en viktig fråga för mig. Frihet i arbetslivet, vilket innebär att man kan vara med i facket och påverka saker och ting. Frihet att utvecklas som människa och arbetstagare samt som en del av arbetsgemenskapen”, sammanfattar hon sina tankar.

Sipiläs regeringsperiod har försvagat arbetstagarnas ställning

Sipiläs regeringsperiod har på ett konkret sätt visat hur mycket makt riksdagen och de lagar man beslutar om där har över arbetstagarnas ställning. Många PAM-medlemmar minns händelser från den gångna regeringsperioden som exempelvis Stop-demonstrationen mot förslaget om tvångslagar och de beslut i samband med konkurrenskraftsavtalet som infördes i många branscher efter det och som upplevdes som orättvisa. Därutöver har även lagar som försvagat de arbetslösas ställning, som exempelvis aktivitetsmodellen, fått dem som arbetar inom servicebranscherna att resa sig och göra motstånd och försvara rättvisan.

Riksdagsvalet ger alla en fri möjlighet att påverka samhället. Även Vandabon Samuli Miettinen (56), arbetarskyddsfullmäktig inom restaurangbranschen, är för frihet när det handlar om det kommande riksdagsvalet.

I riksdagsvalet röstar man om vad man anser om den nuvarande regeringens linje.

”Frihet är grunden i en demokrati, utan det finns det inget människovärdigt liv. Alla arbetsinsatser måste värderas och i humanitetens namn bör ingen straffas för arbetslöshet. I det kommande riksdagsvalet röstar man om vad man anser om den nuvarande regeringens linje. Jag anser att deras linje är helt ohållbar”, konstaterar Miettinen.

Försämringar i arbetslivet och arbetstagarnas trygghet, attacker på såväl uppsägningsskyddet för arbetstagare som kollektivavtalens allmänt bindande verkan har stått i fokus under den gångna riksdagsperioden. Om man inte gillar den nuvarande riktningen innebär riksdagsvalet i vår en möjlighet att visa vad man tycker.

Jag röstar för sådant som är viktigt för mig.

”Jag vill vara med och påverka ungdomars tankevärld i Finland och därför har jag gått med i byggandet av Landet för de fria. Det innebär att jag bland annat stödjer tanken att jag får och självständigt kan välja min riktning i livet och vara mig själv. I arbetslivet innebär det ett tillfälle att arbeta med något jag tycker om och möjligheten att avancera i karriären. Därför röstar jag även i riksdagsvalet för de frågor som är viktiga för mig", säger Meri Kurki (26), väktare från Vasa.

I april, den 3.4.2019, börjar förhandsröstningen till riksdagsvalet i Finland. Den officiella valdagen är söndagen den 14 april 2019, då det blir klart vilka riksdagsledamöter kommer att representera finländarna. De riksdagsledamöter som väljs in i riksdagen kommer under de kommande åren att fatta beslut om Finlands riktning och arbetstagarnas vardag samt i frågor som gäller tryggheten. Alla som har rösträtt har möjlighet att påverka dessa beslut.

Vill du slippa påbud, tvångslagar och tomma löften?

Vill du ha ett Finland där alla kan leva på sin lön och vara stolta över sitt arbete, fria från rädsla, osäkerhet och utpressning, och där man inte straffas för arbetslöshet? Gå med och läs mer: https://www.vapaidenvaltakunta.fi/sv

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa