Nyhet - 15.01.2018 klo 09.25
Kollektivavtalsförhandlingar

Den här veckan förhandlar man om arbetsvillkoren inom restaurangbranschen, handeln och fastighetsservicebranschen

En kompakt vecka späckad av kollektivavtalsföhandlingar rullar igång i dag med förhandlingar inom turism- och restaurangbranschen. Förhandlingarna inom handeln infaller på tisdag och i slutet av veckan, förhandlingarna inom fastighetsservicebranschen på onsdag.

Kollektivavtalsförhandlingarna för turism, restaurang- och fritidstjänster fortsätter måndageftermiddag kl. 14. Inom handeln fortsätter förhandlingarna den här veckan på tisdag kl. 17. Därtill sammanträder de små branschvisa kommittérna inom handeln torsdag och fredag.

Fastighetsservicebranschens förhandlingsdag infaller enligt planerna på onsdag. Förhandlingarna inom alla de tre stora branscherna inleddes redan förra veckan. Träffar kring förhandlingsborden har bokats även för de små branscherna. För Golfområdets fortsätter förhandlingarna som inleddes förra veckan under tisdag och återkommande på fredag. Löner och arbetsvillkor för anställda vid apoteken och Finlands Nationalteater förhandlas under tisdagen och för anställda vid Finlands nationalopera på fredag.

Förbundets styrelse samlas tisdag i Helsingfors för att dryfta över kollektivavtalens situation. De som förhandlar från förbundets sida får även riktlinjer av de tre branschvisa avtalskommittéerna. Handelns avtalskommittée har möte på torsdag medan avtalskommittéerna för turism- och restaurangbranschen sammanträder på fredag. De branschvisa avtalskommittéerna fungerar som styrelsens stödorgan och som tids nog föreslår för styrelsen om förhandlingsresultatet ska godkännas eller förkastas.

För närvarande pågår en förbundsvis kollektivavtalsrunda, där arbetstagar- och arbetsgivarförbunden, och inte alltså cetralförbunden, förhandlar om löneförhöjningar och arbetsvillkor.

Den här veckan möter PAM förhandlingsmotparterna Turism- och Restaurangförbundet MaRa, Finsk Handel, Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA, Apotekens Arbetsgivarförbund och Finlands Teaterförbund.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa