Nyhet - 02.10.2018 klo 13.55
Arbetslivet

Den fackliga rörelsen var inte entusiastisk över förslaget från landets regering om en lindrigare version av uppsägningslagen

Uppsägningar på individuella grunder har fått känslorna att svalla sedan i våras. Bild: Gettyimages

Uppsägningar på individuella grunder har fått känslorna att svalla sedan i våras. Bild: Gettyimages

Regeringen meddelade att det förenklade förfarandet för uppsägning trots allt ska gälla företag med mindre än 10 anställda. Den fackliga rörelsen var inte entusiastisk över detta, och inte heller över ett par andra lindringar.

Arbetsminister Jari Lindström (Blå) berättade på tisdagen om de ändringar som gjorts på grundval av utlåtanden i lagberedningen om individuella uppsägningar. Uppsägningslagen ska nu enbart gälla företag med mindre än 10 anställda, och inte längre företag med mindre än 20 anställda. Denna nya gräns innebär enligt arbets- och näringsministeriets bedömning att cirka 22 procent av löntagarna kommer att omfattas av den berörda lagen. Enligt den tidigare avgränsningen hade lagen berört cirka 31 procent av löntagarna.

Karenstiden, då ingen ersättning utgår under perioden av utkomstskydd, ska dessutom förkortas från de nuvarande 90 dagarna till 60 dagar. Denna kortare karenstid ska beröra alla anställda som har sagts upp på grund av sitt eget vållande, oavsett företagets storlek. Lindström berättade också att regeringen därutöver är beredd att tillsätta en trepartsarbetsgrupp för den fortsatta beredningen av ändringarna i lagen om kollektivavtal.

Löntagarna har inte ändrat ståndpunkt. Den största centralorganisationen FFC meddelade redan på måndagen att lindringarna av innehållet i uppsägningslagen inte innebär att man kommer att backa från de politiska strejkerna som utlysts inför onsdagen, utan att hela lagberedningen måste läggas ner för att detta ska ske. I FFC kommer cirka 500 beslutsfattare på förbundsnivå att sammanträda på fredagen för att dra upp riktlinjerna inför fortsatta åtgärder på grundval av uppsägningslagen. PAM är en av FFC:s medlemsorganisationer.

Centralorganisationen STTK meddelade att de vidhåller sin tidigare ståndpunkt, dvs. att organisationen inte godkänner några som helst ändringar i arbetsavtalslagen, om sådana ändringar leder till att de anställda försätts i en ojämlik situation i fråga om uppsägningsgrunderna, beroende på företagets storlek. Fackförbundet Pro, som organiserar sakkunniga och chefer inom den privata sektorn, fastställde i sitt eget meddelade att regeringens ändringsförslag inte avlägsnar de centrala problemen i försvagningen av uppsägningsskyddet.

Regeringen har för avsikt att fortsätta lagberedningen och lämnar en lagproposition till riksdagen i november.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa