Artikel - 18.11.2019 klo 13.04
Deltidsarbete

Deltidsanställd på grund av omständigheterna – viktigt att diskutera mertidsarbete

Vesa-Matti uppmuntrar deltidsanställda att kräva fler timmar. ”Om det känns svårt kontakta din förtroendeman. Finns ingen förtroendeman ska ni välja en på arbetsplatsen!” Foto: Antti Leinonen

Vesa-Matti uppmuntrar deltidsanställda att kräva fler timmar. ”Om det känns svårt kontakta din förtroendeman. Finns ingen förtroendeman ska ni välja en på arbetsplatsen!” Foto: Antti Leinonen

Skiftchef Vesa-Matti Ollila på HelmiSimpukka i Ijo arbetade på deltid i närapå 10 år innan han fick sitt första arbetsavtal på heltid. Deltidsanställningar är mycket vanliga inom restaurangbranschen.

Inga alternativ. Flesta arbetar på deltid på grund av omständigheterna – det finns inga andra alternativ. Då jag var deltidsanställd var det ofrivilligt – jag hade absolut velat arbeta mer. Naturligtvis finns det också människor som vill arbeta på deltid. Det är vanligt till exempel bland studerande och personer som vill arbeta mindre för att ha mer tid för familjen.

Arbetskraftsbrist. Det är inkonsekvent att samtidigt som restaurangbranschen lider av brist på kunnig arbetskraft finns det så många deltidsanställda. Det är särskilt svårt att få kockar, vilket syns också på vår arbetsplats. Det verkar som om det nog utbildas tillräckligt många för branschen men de stannar inte länge. Kanske deras föreställning om branschen inte motsvarade verkligheten. I verkligheten är arbetet mycket tyngre och lönen ingen vidare.

Mertidsarbete. Då jag var deltidsanställd måste jag alltid vänta på att någon insjuknar eller får förhinder för att själv få mer arbete. Jag har också fått mertidsarbete genom att kräva det. Enligt mig ska mertidsarbete erbjudas i tur och ordning så att de deltidsanställda som varit längst i huset får chansen först.

Deltidsanställdas lön. Du hålls nätt och jämnt flytande men har nog inget extra i ditt liv. Du måste hålla reda på varje cent. Du ska också komma ihåg att du samlar pension enligt ditt deltidsarbete. Kanske du klarar dig nu men hur är det sedan när du är pensionär? Räcker pensionen till?

Alarmtillstånd. Då jag arbetade på deltid påverkade det klart min fritid. Om du verkligen behöver fler timmar måste du ta emot det som erbjuds. Detta innebär att fritiden och hobbyer är sekundära om någon från arbetet ringer och frågar om du kan arbeta omedelbart. Du är hela tiden i beredskap – i ett slags alarmtillstånd.

Påverkan. Jag är ordförande för hotell- och restaurangavdelningen i Uleåborg. Uppdraget är trevligt och intressant. Jag kan fundera på de här frågorna tillsammans med likasinnade. För mig är det viktigt att påverka och få till stånd ändringar. Dessutom valdes jag nyligen till branschkommittén för min bransch där jag kommer att kunna gå på djupet också med kollektivavtalsvärlden.

Tips till deltidsanställda medlemmar

1. Var aktiv. Du kan själv övervaka att din rätt till mertidsarbete förverkligas. 

  • Tänker din arbetsplats nyanställa be din arbetsledare om mertidsarbete. Du har rätt att få mertidsarbete innan det nyanställs.
  • Följ med situationen. Verkar det att du hade kunnat utföra nyanställdas timmar kontakta din förtroendeman.

2. Kontrollera att timmarna enligt ditt arbetsavtal motsvarar din faktiska arbetstid.

  • I kollektivavtal har PAM avtalat med arbetsgivarförbunden inom handel och hotell- och restaurangbranschen att arbetsgivare är skyldiga att tillsammans med anställda regelbundet jämföra faktiska arbetstiden med timmarna enligt arbetsavtalet. Är faktiska arbetstiden längre ska arbetsavtalet ändras så att det motsvarar verkligheten. Detta garanterar permanent fler arbetstimmar.
  • Enligt kollektivavtalet för väktare ska timmarna enligt arbetsavtalet uppdateras så att de motsvarar faktiska arbetstiden om anställde eller arbetsgivaren begär detta. Också kollektivavtalet för Alko har en liknande bestämmelse. För övriga branscher och exaktare anvisningar kontrollera ditt kollektivavtal.
  • Se till din rätt. Är något oklart kontakta din förtroendeman. 

3. . För bok över planerat och utfört arbete. Ändras ett arbetsskift anteckna vem som tagit initiativ till ändringen. Arbetstidsbokföring är ett nyttigt redskap om rätten till mertidsarbete utreds i efterhand.

4. Diskutera om mertidsarbete med dina arbetskamrater. Kom också ihåg att om ni inte har en egen förtroendeman på er arbetsplats är det just nu rätt tid att välja en! Anvisningar och ytterligare uppgifter finns här. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa