Nyhet - 02.06.2020 klo 16.40
Finanspolitik

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kommer att finnas med oss länge

”Inom hotell- och restaurangbranschen är effekterna av epidemin så omfattande att det kommer att ta flera år att återhämta sig efter detta. En mycket stark nedgång förväntas också inom parti- och detaljhandeln. För i år uppskattar Etla att värdeökningen i detaljhandeln kommer att minska med nästan 10 procent, säger Toivanen. Bild: Jaakko Lukumaa

”Inom hotell- och restaurangbranschen är effekterna av epidemin så omfattande att det kommer att ta flera år att återhämta sig efter detta. En mycket stark nedgång förväntas också inom parti- och detaljhandeln. För i år uppskattar Etla att värdeökningen i detaljhandeln kommer att minska med nästan 10 procent, säger Toivanen. Bild: Jaakko Lukumaa

Antalet restaurangkockar som blivit permitterade på grund av coronaviruset uppgår till 8 170 personer. Förra året var motsvarande siffra 91. Siffrorna talar sitt tydliga språk om den ekonomiska skada som under våren drabbat i synnerhet servicesektorn – något som kommer att ha en betydande inverkan på den finländska ekonomin.

Coronaviruset har lett till en enastående våg av samarbetsförhandlingar och permitteringar inom servicesektorn. Om krisen blir utdragen, finns det en risk för att företagen hamnar i betalningssvårigheter  och går omkull, vilket innebär att många av de som idag är permitterade blir utan jobb.

Av de stora branscherna inom servicesektorn visar handel, turism och restauranger redan nu en tydlig ekonomisk nedgång – och en del effekter kommer att synas först senare. Enligt PAM:s ekonom Olli Toivanen har pandemin förändrat de ekonomiska utsikterna för sektorn helt.

”Servicebranscherna står nu exceptionellt nog i centrum av den ekonomiska krisen, och osäkerheten kring dem kommer att fortsätta ännu länge. Det finns också en rädsla för att permitteringar kommer att förvandlas till arbetslöshet om läget kvarstår. Konkurserna inom servicesektorn ökade inte markant i april, vilket är en god nyhet, säger Toivanen.

”Det finns fortfarande restriktioner, särskilt vad gäller människors resor och restaurangernas verksamhet, och det gör situationen utmanande för många företag i branschen. Det är viktigt att företag får stöd under denna svåra period så att de som jobbar inom branschen fortfarande har ett jobb att komma tillbaka till sen när restriktionerna lyfts.” 

 

Permitteringar har skjutit i höjden 

Antalet anställda som blivit permitterade eller helt utan jobb har skjutit i höjden inom servicesektorn. Antalsmässigt är det flest permitterade inom restaurang- och handelsbranschen.

2020 April Arbetslös Permitterad Gör förkortad arbetsvecka 2019 April Arbetslös Permitterad Gör förkortad arbetsvecka
Expedit 10383 9929 1054 Expedit 9063 128 324
Kock 5779 8170 303 Kock 4249 91 111
Servitör på restaurang 2118 4916 103 Servitör på restaurang 1420 39 77
Restaurangarbetare 1131 2456 100 Restaurangarbetare 812 16 35
Lagerarbetare 3898 1915 215 Lagerarbetare 3409 82 81
Restaurangchef 558 1790 70 Restaurangchef 382 24 19
Cafébiträde 712 1716 94 Cafébiträde 540 5 32
Övriga försäljare 904 1413 151 Övriga försäljare 666 25 43
Frisör 1933 1274 386 Frisör 864 5 21
Skiftesansvarig, restaurang 117 1189 42 Skiftesansvarig, restaurang 61 8 0
Köksbiträde 1963 945 59 Köksbiträde 1755 20 29
Övriga kontors- eller anstaltsstädare 831 714 80 Övriga kontors- eller anstaltsstädare 626 5 37
Bartender 341 682 13 Bartender 215 9 10

Källa:  Arbets- och näringsministeriet, arbetsförmedlingsstatistik

”Även om restaurang- och turismsektorn ofta nämnts som den värst drabbade sektorn i offentligen, är det bra att komma ihåg att covid-19-epidemin också haft en omfattande effekt på specialhandeln. Till exempel i klädbutikerna minskade försäljningen med mer än hälften redan i mars”, påpekar Toivanen.

De ekonomiska prognoserna bådar inte gott för Finland, och BNP:n förväntas minska med hela 10 procent i år. Coronaviruset har hittills minskat produktionen i synnerhet inom servicesektorn, och till exempel inom hotell- och restaurangsektorn kommer värdeminskningen att vara cirka 30 procent för hela året, enligt Näringslivets forskningsinstitut Etlas prognos (på finska) som de kom med i slutet av maj.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa