Nyhet - 22.04.2020 klo 11.00
Arbetslöshetstrygghet

Dagpenning ska utbetalas så snabbt som möjligt

Enligt kassadirektör Ilkka Nissilä är det viktigaste att se till att dagpenning kan utbetalas så snabbt som möjligt.

Enligt kassadirektör Ilkka Nissilä är det viktigaste att se till att dagpenning kan utbetalas så snabbt som möjligt.

Servicebranschernas arbetslöshetskassa har letat efter sätt att snabbare handlägga ansökningar. Det kan förekomma fördröjningar eftersom mängden ansökningar mångdubblats.

Samhällets tvärstopp förorsakat av coronavirusepidemin har skapat en kris på många serviceföretag, vilket återspeglats också i kassadirektör Ilkka Nissiläs arbete de senaste veckorna. A-kassans mål är att dagpenning ska utbetalas så snabbt som möjligt. 

Handläggningskapaciteten har ökats i snabb takt då mängden dagpenningansökningar är mer än tiodubbel jämfört med början av året. Kassan har genomfört interna arbetsarrangemang, försnabbat arbetsprocesser och nyanställt. Ytterligare har förbundspersonal flyttats till kassan för att hjälpa till med dess arbetsuppgifter.

Finländska arbetslöshets- och socialskyddssystemet är inte skapat för ett totalt tvärstopp i samhället och därför är situationen svår för a-kassor. Deras verksamhet regleras av lagstiftning som de inte kan avvika från. Handläggningen kommer troligen att dra ut på tiden fast det annars är svårt att förutspå framtiden. 

Situationen för permitterade förbättrades med ändringar i lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa. Dessa ändringar var nödvändiga eftersom många är i en ytterst svår ekonomisk situation för tillfället. Ändringarna skapade dock mycket mer arbete för a-kassan och därför har utbetalningen av dagpenning fördröjts.

Eftersom a-kassan fått så många nya ansökningar hoppas Ilkka Nissilä att servicenummer rings upp endast om det är absolut nödvändigt. På webbsidorna för PAM och a-kassan finns mycket information om till exempel att söka dagpenning. På dem redogörs också för aktuella handläggningsläget för ansökningar.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa