Nyhet - 20.01.2014 klo 06.00

Bred stöd åt kriminalisering av underbetalning

Enligt utredning som TNS Gallup har gjort samtycker 82 procent av finländare helt eller delvis med att situationer där arbetstagares lön är under kollektivavtalets bestämmelser ska kriminaliseras och utbetalaren ska dömas för brott.

Enligt utredning som TNS Gallup har gjort samtycker 82 procent av finländare helt eller delvis med att situationer där arbetstagares lön är under kollektivavtalets bestämmelser ska kriminaliseras och utbetalaren ska dömas för brott. 91 procent av arbetstagare stödjar kriminalisering, och även av chefer så många som 81 procent. Också en klar majoritet av företagare, 64 procent, tyckte att kriminalisering är nödvändigt.

- Också arbetsgivarna vill tygla företagen som inte följer de avtalade spelreglerna. Det är klart att företagen som vill uppnå konkurrensfördelar med underbetalning förvrider marknaden och gör det svårare för seriösa företag, konstaterar Julkunen.

Finlands näringsliv EK har ställt sig kritiskt till kriminalisering av underbetalning. Julkunen förstår inte vems intressen EK bevakar med sin motstånd.

- Vi vet att största delen av underbetalning sker i oorganiserade företag. Jag är mycket förvånad över att EK bevakar de oorganiserade, oseriösa företagarnas intressen genom att motsätta sig kriminalisering av underbetalning.

Oftast drabbar underbetalning unga arbetstagare och invandrare. PAM får varje dag förfrågningar om underbetalning och det finns hela tiden flera hundratals av tvister att sköta. Bara i PAMs rättsliga behandling finns nu närmare hundra tillfällen med underbetalning.

- Underbetalning är lovlig kriminalitet, om lagen inte kommer att definiera stöld av lönen som kriminell handling. Finländarna har nu gett sin stöd till kriminaliseringen, så arbetsmarknadsorganisationerna måste i nära framtid komma överens om ett gemensamt syn på behovet av lagen för att regeringen och riksdagen kan göra det lagstiftningsarbetet som de ska, säger Julkunen.

Ett sammandrat av TNS Gallups enkät i adressen [på finska] http://www.pam.fi/fi/info/tilastotjatutkimukset/Documents/alipalkkauksen kriminalisointi_Liite_22102004.pdf

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa