Nyhet - 15.12.2017 klo 13.01
Alkohollagen

Besvikelse för PAM: riksdagen ändrade alkohollagen i fel riktning

Försäljaren Sari-Mattila Vornanen i K-Market på Backasgatan i augusti 2017. Fotograf: Susanna Kekkonen

Försäljaren Sari-Mattila Vornanen i K-Market på Backasgatan i augusti 2017. Fotograf: Susanna Kekkonen

Riksdagen beslöt höja procentgränsen för och avlägsna jäsningskravet på den alkohol som säljs i dagligvarubutiker. Enligt PAM kan detta beslut undergräva sysselsättningen och arbetarskyddet samt regeringens mål att styra alkoholkonsumtionen till restauranger.

Idag röstade riksdagen om en ny alkohollag och förkastade social- och hälsovårdsutskottets förslag att bevara både nuvarande procentgränsen och jäsningskravet. Riksdagsbeslutet innebär att till exempel starköl och blanddrycker får säljas i dagligvarubutiker i fortsättningen.

PAM har aktivt bidragit till arbetet med att ändra alkohollagen redan länge eftersom lagändringen påverkar klart dess medlemmar. Det fattade beslutet kan försämra sysselsättningsläget och arbetarskyddet.

PAM har ansett det vara viktigt att beakta sysselsättningen och arbetarskyddet. Enligt PAM stöds sysselsättningen bäst genom att styra konsumtionen till restauranger. Den antagna ändringen är ägnad att styra konsumtionen allt mer till soffan hemma. Därmed finns en fara att regeringens mål att styra alkoholkonsumtionen till restauranger förblir en dröm.

I september slog PAM:s ordförande Ann Selin fast att alkohollagen inte ska ändras på bekostnad av anställdas och kunders säkerhet:

“För expediter som arbetar ensamma är det svårt att kontrollera situationer i vilka de måste vägra att sälja alkohol till kunder på grund av åldersgräns, berusning eller tidpunkt”, noterade Ann.

I augusti observerade PAM:s näringspolitiska expert Katri Jakosuo åter att ett större utbud i affärer kan orsaka problem:

”Det mest bekymrande är om utbudet i dagligvarubutiker utvidgas till starkare longdrinkar och alkoläsk. I andra länder har alkoläsk ökat alkoholbruket bland unga. Ytterligare kräver vi att expediters arbetarskydd inte försämras.”

Under hela lagberedningen har PAM lyft fram att en större alkoholförsäljning vid stora enheter inom dagligvaruhandel inte ökar sysselsättningen i samma grad som sysselsättningen försämras i Alkobutiker.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa