Nyhet - 04.02.2016 klo 15.00

Bestämmelser om vintersemester inom olika branscher

Nu i början av februari är det bra att påminna sig om de semesterbestämmelser som gäller för vintersemestern. Här kan du läsa hur semesterlagen tillämpas på vintersemestern 2016 i kollektivavtalen inom olika branscher.

Handeln och lagerarbete

Om arbetstagaren har tjänat in vintersemester, ska den beviljas under perioden 1.10–30.4. Söndagar, kyrkliga högtider, påsklördagen, första maj, midsommarafton eller självständighetsdagen räknas inte som semesterdagar. Mer information om semesterbestämmelserna inom handeln hittar du här (på finska).

Ändring av semesterlagen: Om du insjuknar under din semester, har du rätt att skjuta upp din semester omedelbart med början från den första sjukdagen. Arbetstagaren bör utan dröjsmål inlämna en begäran till arbetsgivaren om att skjuta upp semestern. Inom handeln förutsätts även ett läkarintyg om arbetsoförmåga om arbetstagaren insjuknar under sin semester. Detta gäller även semesterpenning som byts ut mot ledighet (semesterpenningsledighet) samt ledighet som tas ut ur arbetstidsbanken (intjänad ledighet i arbetstidsbanken).

Turism-, restaurang- och fritidstjänster (anställda/förmän)

Om arbetstagaren har tjänat in vintersemester, ska den beviljas under perioden 1.10–30.4. Söndagar, allhelgonadagen, självständighetsdagen, julafton, annandag jul, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påsklördagen och annandag påsk räknas inte som semesterdagar. Mer information om semesterbestämmelserna inom handeln hittar du här (på finska).

Om arbetstagaren har semester exempelvis under påskveckan, räknas långfredagen, påsklördagen, påskdagen (söndagen under påskveckan) och annandag påsk (måndagen omedelbart efter påskhelgen) inte som semesterdagar. Om t.ex. en semester på sex dagar inleds måndagen den 21 mars, är den sista semesterdagen således onsdagen den 30 mars. Varje semesterdag under veckodagarna måndag till fredag kortar ner arbetstiden med 7,4 timmar i ett arbetstidssystem på 111 timmar. I fråga om arbetstagare som ingår i ett annat arbetstidssystem samt personer som arbetar deltid beräknas semesterns förkortande inverkan på arbetstiden i förhållande till antalet arbetade timmar.

Ändring av semesterlagen: Om du insjuknar under din semester, har du rätt att skjuta upp din semester omedelbart med början från den första sjukdagen. Arbetstagaren bör emellertid utan dröjsmål inlämna en begäran till arbetsgivaren om att skjuta upp semestern, tillsammans med en godtagbar utredning om arbetsoförmåga.

Golfbranschen, Skidcenterbranschen, Nöjes-, tema- och äventyrsparker, Programservicebranschen, Avecra Oy:s service i tågstationer och ombord på tågen

Om arbetstagaren har tjänat in vintersemester, ska den beviljas under perioden 1.10–30.4. Söndagar, allhelgonadagen, självständighetsdagen, julafton, annandag jul, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påsklördagen och annandag påsk räknas inte som semesterdagar.

Kontrollera semesterns förkortande inverkan på arbetstiden i kollektivavtalet för din egen bransch.

Ändring av semesterlagen: Om du insjuknar under din semester, har du rätt att skjuta upp din semester omedelbart med början från den första sjukdagen. Arbetstagaren bör emellertid utan dröjsmål inlämna en begäran till arbetsgivaren om att skjuta upp semestern, tillsammans med en godtagbar utredning om arbetsoförmåga.

Hårbranschen

Semester

Om arbetstagaren har tjänat in vintersemester, ska den beviljas under perioden 1.10–30.4. Söndagar, allhelgonadagen, självständighetsdagen, julafton, annandag jul, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påsklördagen och annandag påsk räknas inte som semesterdagar.

Om arbetstagaren har semester exempelvis under påskveckan, räknas långfredagen, påsklördagen, påskdagen (söndagen under påskveckan) och annandag påsk (måndagen omedelbart efter påskhelgen) inte som semesterdagar. Om t.ex. en semester på sex dagar inleds måndagen den 21 mars, är den sista semesterdagen således onsdagen den 30 mars. I så fall måste en ledig dag beviljas även under den vecka då semestern avslutas.

Om en semester på minst sex dagar infaller så att den avslutas under en lördag, ska arbetsgivaren se till att följande söndag blir en ledig dag.

Ändring av semesterlagen: Om du insjuknar under din semester, har du rätt att skjuta upp din semester omedelbart med början från den första sjukdagen. Arbetstagaren bör emellertid utan dröjsmål inlämna en begäran till arbetsgivaren om att skjuta upp semestern, tillsammans med en godtagbar utredning om arbetsoförmåga.

Bevakningsbranschen

Semester

Om arbetstagaren har tjänat in vintersemester, ska den beviljas under perioden 1.10–30.4. Söndagar, allhelgonadagen, självständighetsdagen, julafton, annandag jul, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påsklördagen och annandag påsk räknas inte som semesterdagar.

Om arbetstagaren har semester exempelvis under påskveckan, räknas långfredagen, påsklördagen, påskdagen (söndagen under påskveckan) och annandag påsk (måndagen omedelbart efter påskhelgen) inte som semesterdagar. Om t.ex. en semester på sex dagar inleds måndagen den 21 mars, är den sista semesterdagen således onsdagen den 30 mars.

Varje semesterdag kortar ner arbetstiden med 6,7 timmar under den berörda perioden.

Ändring av semesterlagen: Om du insjuknar under din semester, har du rätt att skjuta upp din semester omedelbart med början från den första sjukdagen. Arbetstagaren bör emellertid utan dröjsmål inlämna en begäran till arbetsgivaren om att skjuta upp semestern, tillsammans med en godtagbar utredning om arbetsoförmåga.

Fastighetsservicebranschen

Semester

Om arbetstagaren har tjänat in vintersemester, ska den beviljas under perioden 1.10–30.4. Söndagar, allhelgonadagen, självständighetsdagen, julafton, annandag jul, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påsklördagen och annandag påsk räknas inte som semesterdagar.

Om arbetstagaren har semester exempelvis under påskveckan, räknas långfredagen, påsklördagen, påskdagen (söndagen under påskveckan) och annandag påsk (måndagen omedelbart efter påskhelgen) inte som semesterdagar. Om t.ex. en semester på sex dagar inleds måndagen den 21 mars, är den sista semesterdagen således onsdagen den 30 mars.

I fråga om semestern är det bra att komma ihåg att ingen ersättning utbetalas för söckenhelger som infaller under semestern. Inkomstbortfall uppstår inte för arbetstagaren på grund av sådana söckenhelger, eftersom arbetstagaren får semesterlön för ifrågavarande tid.

Ändring av semesterlagen: Om du insjuknar under din semester, har du rätt att skjuta upp din semester omedelbart med början från den första sjukdagen. Arbetstagaren bör emellertid utan dröjsmål inlämna en begäran till arbetsgivaren om att skjuta upp semestern, tillsammans med en godtagbar utredning om arbetsoförmåga.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa