Nyhet - 10.01.2018 klo 12.25
Utkomstskydd för arbetslösa

Beredskap för kontroll av aktivitet finns men når informationen fram?

Är alla de arbetslösa som omfattas av aktivitetsmodellen medvetna om följderna för dem själva? Bild: GettyImages

Är alla de arbetslösa som omfattas av aktivitetsmodellen medvetna om följderna för dem själva? Bild: GettyImages

Servicebranschernas arbetslöshetskassa förbereder sig för praktiska åtgärder kring den omstridda aktiveringsmodellen på vårvintern och att kontrollera aktivitet bland annat med att utlysa semesterstopp. I april ska kassan gå igenom dryga 9 000 anmälningar och kontrollera huruvida arbetslösa varit tillräckligt aktiva de senaste tre månaderna – antingen i lönearbete eller i sysselsättningsfrämjande service.

Från början av året är det betalaren av en arbetslöshetsförmån som ska kontrollera aktiviteten: antingen Fpa (arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning) eller en arbetslöshetskassa (inkomstrelaterad dagpenning). Betalaren av arbetslöshetsförmånen ska också bedöma huruvida aktivitetsvillkoret uppfyllts.

Arbetet med att gå igenom den första granskningsperioden på 65 dagar inleds den 3 april 2018, det vill säga omedelbart efter påsken. Arbetslöshetskassan förbereder sig för detta med en semesterstopp på ett par veckor för personalen på grund av arbetsmängden. Kassan kommer att utnyttja en applikation som automatiskt går igenom arbetstidsuppgifter för arbetslösa och slår larm periodvist.

– Lyckligtvis har vi ännu ett par månader på oss och jag tror att vi klarar av detta. Så småningom skapas säkert kontrollrutiner, noterar direktören för Servicebranschernas arbetslöshetskassa Markku Virtanen lugnt.

Ökat informationsbehov
För tillfället är Markku Virtanen mer bekymrad över huruvida alla de arbetslösa som omfattas av detta är medvetna om följderna av aktiveringsmodellen för dem själva trots intensiv information och en livlig offentlig debatt.

– Inom den närmaste framtiden försöker vi garantera att alla våra kunder har en möjlighet att påvisa att de varit aktiva dessa tre månader. Det tråkigaste var om arbetslösa säger att de inte varit medvetna om detta då förmånen sjunker med 4,65 % eftersom de inte påvisat sin aktivitet, säger Markku.

Enligt honom är kunderna vana vid nuvarande rytm och tider i ansökningsbehandlingen. Hittills har behandlingstiden varit bra, 2–3 dagar. Arbetet med aktiveringsmodellen påverkar normala rytmen för dem vars aktivitet ska granskas.

– Hur mycket detta rubbar utbetalningsrytmen får vi ännu se. Vi uppskattar att det inte handlar om fler än ett par dagar, slår Markku fast.

Hos Servicebranschernas arbetslöshetskassa finns för tillfället runt 16 000 förmånstagare och enligt nuvarande uppgifter ska cirka 3 000 PAM-medlemmars aktivitet granskas den första veckan. Hotet om en sänkning rör förutom arbetslösa också permitterade och personer med förkortad arbetsvecka.

I väntan på riktlinjer
Med aktivitetskontroll granskas att de åtgärder som godtas som bevis på aktivitet uppfylls.

– Det diskuteras fortfarande om vad som kan godtas som bevis på att arbetslösa är aktiva. Situationen förändras hela tiden. Till och med näringsminister Mika Lintilä har sagt i offentligheten att i framtiden kunde arbetslösa påvisa sin aktivitet med bland annat frivillig- och föreningsarbete. Därmed kan bestämmelserna ännu förändras, noterar Markku.

Social- och hälsovårdsministeriet håller på att ta fram tillämpningsanvisningar för Fpa och arbetslöshetskassor för att underlätta arbetet med aktiveringsmodellen. Anvisningarna torde bli klara före slutet av januari. Riktlinjer behövs för att undvika onödigt arbete.

Informationsutbytet mellan myndigheter kan bromsas upp till att börja med. Man måste också vara beredd på fel.

– Eftersom det är betalaren som ska kontrollera måste arbetslöshetskassan fånga upp uppgifterna på ett eller annat sätt. Till en början kan det hända att vi av misstag sänker förmånen eftersom vi inte finner rätt information. Det kan till exempel handla om bevis på aktivitet som arbetskraftsförvaltningen delger kassan i efterhand.

Nyckeltal hos arbetslöshetskassan

  • Inom servicebranscher varade arbetslösheten 105 dagar i snitt, dvs. nästan fyra månader, år 2017.
  • I slutet av året fanns 7 600 långtidsarbetslösa i kassan, dvs. personer som varit arbetslösa i mer än 200 dagar.
  • Närapå 10 000 var totalt utan arbete och dryga 4 000 fick jämkad dagpenning.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa