Nyhet - 18.02.2016 klo 20.05

Behandlingen av nollavtalen inleddes i riksdagen

Det första medborgarinitiativet rörande arbetslivet fick en första behandling i riksdagen. Bild: Riksdagen

Det första medborgarinitiativet rörande arbetslivet fick en första behandling i riksdagen. Bild: Riksdagen

Behandlingen av ett medborgarinitiativ som kräver ett förbud mot nollavtal inleddes på torsdagen under en remissdebatt i riksdagen. I medborgarinitiativet kräver man en minimiarbetstid på 18 timmar i veckan för de anställda med vissa undantag.

Behandlingen av ett medborgarinitiativ som kräver ett förbud mot nollavtal inleddes på torsdagen under en remissdebatt i riksdagen. I medborgarinitiativet kräver man en minimiarbetstid på 18 timmar i veckan för de anställda med vissa undantag.

Riksdagsbehandlingen är historisk genom att det är det första initiativet som berör arbetslagstiftningen som nått riksdagen. Under ledning av folkrörelsen Operaatio Vakiduuni samlade man ihop 62 000 underskrifter till medborgarinitiativet fram till slutet av insamlingstiden. Det hade räckt med 50 000 för en riksdagsbehandling.

2014 omfattades cirka 83 000 finländare av nollavtalen. I anförandena kritiserades nollavtalen bland annat för att de ger arbetsgivarna en möjlighet att kringgå anställningstryggheten för den anställda enligt eget gottfinnande.

– Om du gör något som inte behagar arbetsgivaren sjunker arbetstimmarna till noll. Om du sedan själv lämnar arbetet och upphäver nollavtalet är det karens på  arbetslöshetsskyddet, sade Tarja Filatov (sd.) i en beskrivning av nuläget. Tarja Filatov är ordförande för arbetslivs- och jämställdhetsutskottet i nästa behandlingsfas för initiativet.

Jari Myllykoski (vän.) anser att nollavtalen är ett snabbt sätt att kringgå exempelvis betalning av lön för sjuktid.

– Eller när man tackar nej till ett arbetsskift exempelvis på grund av att man måste vårda ett sjukt barn kan man vara säker på att man inte längre blir tillfrågad om jobb särskilt ofta. Inte heller arbetsvillkoret uppfylls vid mindre än 18 timmars arbete per vecka.

De mest kritiska rösterna hördes från Samlingspartiet. Bland partiets representanter betonade Arto Satonen och Timo Heinonen att många deltidsarbetande har sådana anställningsförhållanden av egen vilja.

I ministerbåsen hördes anföranden från justitie- och arbetsminister Jari Lindström (saf.) då vi påmindes om hur han för ett år sedan understödde ett liknande laginitiativ om minimiarbetstid.

– Förra valperioden berättade jag om min ståndpunkt och den är fortfarande densamma. Det behövs rättvisa spelregler i arbetslivet och min ståndpunkt i den frågan ändras inte bara för att jag har blivit minister, sade Lindström.

Ministern medgav att det är en ”ohållbar situation” att hålla kvar människor i nollavtal år efter år.

– Men är det det här initiativet, och hur mycket kommer det att förändras i utskottet? funderade han, men meddelade samtidigt att han är beredd att samarbeta.

Arbetsgivarorganisationerna har motsatt sig förslaget. Enligt exempelvis Företagarna i Finland bör man inte under några omständigheter införa en lag som förbjuder nollavtal. Enligt dem ingår de ofta avtal med bland annat studenter som inte kan förbinda sig till ett visst antal arbetstimmar i veckan.

Den farhågan har emellertid medborgarinitiativet ett svar på: enligt initiativet ska man kunna ingå kortare avtal om veckoarbete i samband med studier, vård av barn, deltidspensionering eller liknande situationer.

 

 

uutisen-teksti: Matias Manner

 

Senaste

Mest lästa