Nyhet - 04.11.2016 klo 11.42

Bättre arbetslivslagar minskar behovet av stridsåtgärder

Rätten att vidta stridsåtgärder är en grundläggande rättighet för anställda. Då vilda strejker diskuteras lönar det sig att komma ihåg att när kollektivavtal är i kraft har anställda närapå inga möjligheter att framföra sina åsikter i Finland. Ett uttåg för att protestera mot arbetsgivarens olagligheter utgör nästan alltid ett avtalsbrott och en så kallad vild strejk.

Jämfört med övriga Norden eller Europa är finländska anställda inte särskilt benägna att ta till strejk. I den rapport som Näringslivets Delegation EVA publicerade den 2 november 2016 påstås dock det motsatta.

På Servicefacket PAM är nationalekonom Antti Koskela irriterad över den felaktiga bild som rapporten utmålar. I Norge och Danmark har strejker förekommit lika ofta som i Finland på 2000-talet. Enligt Antti Koskela skapas en vanföreställning att Finland är ett särskilt strejkbenäget land om det enbart jämförs med Sverige. Då förmedlas inte rätt helhetsbild.

– I Finland har antalet förlorade arbetsdagar på grund av strejker sjunkit till cirka en tiondedel jämfört med stormiga 1970-talet. Numera är vi kring europeiska genomsnittet då det handlar om arbetsfred. Arbetstagarparten utnyttjar sin rätt till stridsåtgärder mycket ansvarsfullt, slår Antti Koskela fast.

I Sverige har arbetsfreden blivit bättre och antalet strejker sjunkit tack vare fackförbundens rätt att väcka grupptalan och medbestämmanderätten i svensk lagstiftning. Medbestämmandelagen har stärkt anställdas roll då beslut fattas på företag.

– I Sverige är arbetstagarrepresentanter med om att fatta beslut på företag. Detta stärker tilliten och samarbetet mellan parterna. Även Tyskland har en likartad praxis. I Finland bör anställdas möjligheter att påverka beslut på företag förbättras med ett mandat i lag och fackförbunden bör kunna väcka grupptalan. Detta stärkte arbetsfreden och sänkte antalet ”olagliga strejkdagar”, vilket vi inte uppnår med diktat, avslutar Antti Koskela.

Bakgrundsinformation:

Uppgifter om arbetskonflikter i Finland åren 1970–2015, Statistikcentralen

ETUI:s statistik över strejkdagar i EU

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa