Nyhet - 30.09.2019 klo 11.44
Kollektivavtalsförhandlingar

Avtalsrörelsen snart här – branschkommittéerna sammanträdde i Lahtis

I branschkommittémötet i Lahtis deltog Atte Paaso, huvudförtroendeman på L&T, Jaana Kokkola, förtroendeman i Citymarket/Kesko, och Mats Eriksson, förtroendeman på Scandic Hotels. Foto: Harri Nurminen.

I branschkommittémötet i Lahtis deltog Atte Paaso, huvudförtroendeman på L&T, Jaana Kokkola, förtroendeman i Citymarket/Kesko, och Mats Eriksson, förtroendeman på Scandic Hotels. Foto: Harri Nurminen.

PAM:s branschkommittéer spelar en central roll i kollektivavtalsförhandlingarna. Annalkande avtalsrörelsen väcker diskussion.

Branschkommittéerna sammanträdde i Lahtis förra veckan för att diskutera kommande avtalsrörelsen. Där ställde vi tre förtroendevalda följande frågor:

1. Branschkommittéer behandlar kollektivavtal PAM ingått och branschfrågor. Vad innebär detta i praktiken?

2. Vad förväntar du dig av och hur ser du på kommande kollektivavtalsförhandlingarna inom din bransch?

3. Vilka hälsningar skickade du till förhandlarna?

1. Jag anser mig vara mellanhand och förmedlar budskap från anställda till förhandlarna. Det är första gången jag är med i en branschkommitté så mycket är nytt.

2. Jag tror att avtalsrörelsen blir tuff. Konkurrenskraftsavtalet från 2016 har väckt mycket diskussionen ute på fältet och anställda hoppas att det slopas. Jag vet dock inte hur realistiskt detta är. En annan fråga som diskuterats är lokala avtal. I detta samband måste förhandlingsparterna absolut vara förtroendemannen och arbetsgivaren – inte anställda och arbetsgivaren. Förhoppningsvis får vi inte en upprepning av situationen för två år sedan då fastighetsanställda marscherade ut och strejkade. Jag väntar med spänning på förhandlingarna.

3. Bättre anställningsvillkor för och bättre lön till städare, det vill säga fulla timmar. Alla är inte anställda på heltid så de måste söka jämkad dagpenning för att klara sig. Det ska vara möjligt att övergå från deltid till heltid. Det är också svårt att finna städare, vilket just har att göra med antalet arbetstimmar och lönen – till syvende och sist hur lockande branschen är. Vi har dock en lång väg att gå före ett färdigt kollektivavtal. Vi ska inte lätt ge efter i förhandlingarna!

ATTE PAASO, HUVUDFÖRTROENDEMAN FÖR ANSTÄLLDA PÅ L&T I NORRA FINLAND

1. Branschkommittémedlemmarna ska föra fram fältets röst vid förhandlingsborden samt senare gå igenom kollektivavtalen och fundera på huruvida de ska godkännas. Vi är de som håller ett vakande öga på dem ända fram till PAM-styrelsen. Detta är min andra period i branschkommittén. Uppdraget har lärt mig att kommittémedlemmar måste kunna tänka på hela branschen och inte enbart på sin arbetsplats eller sitt driftsställe. Det är kanske största utmaningen.

2. Denna omgång kommer inte att på något sätt vara enklare än de tidigare. I början framhävs motsättningar. Bland svåraste frågorna finns löneuppgörelsen och lokala avtal. Vi får hela tiden höra om ofantliga utdelningar till andra – varför får vi anställda aldrig någonting? Går det bra inom en bransch ska det också synas i lönen.

3. Nu då affärer har fria öppettider arbetar vi dygnet runt och därför måste välbefinnande i arbetet beaktas då arbetsskift planeras. För det andra ska anställda kunna kontinuerligt utbilda sig. Inom handel tas det till exempel i bruk mycket ny teknologi. Ändå har personalutbildningen minskat år för år. Om jag sammanfattade ett kärnbudskap till förhandlarna var det som följer: du ska klara dig på en lön.

JAANA KOKKOLA, FÖRTROENDEMAN I CITYMARKET/KESKO

1. Vi får bra idéer för förhandlingarna från vardagen ute på fältet. Ett konkret exempel är kafferaster som var en idé från anställda och ingår nu i kollektivavtalet. Är en idé på något sätt klok och förbättrar arbetsförhållandena också ur arbetsgivarperspektiv har arbetsgivaren ofta kunnat godkänna idén som sådan. Då jag arbetat länge i branschkommittén har jag förutom förhandlingsfärdigheter också lärt mig att se frågor ur arbetsgivarperspektiv. Av erfarenhet vet jag vilka frågor vi kan påverka, vad vi kan be om och vilka frågor vi verkligen kan förändra.

2. Du förväntar dig naturligtvis alltid mycket. Det är ytterst viktigt att vi har många likadana mål som arbetsgivarförbunden. Då uppnår vi lättare samförstånd i kollektivavtalsförhandlingarna. Utmaningar är enligt mig att göra något åt lönenivåskillnaderna inom turism och att uppnå en inkomstnivå som serviceanställda klarar sig på. I samband med löner har arbetsgivarförbundet framfört att lönehöjningsmånen är beklagligt liten på små företag jämfört med större. Jag hoppas att löneförhöjningsmodellen beaktar olikstora företag. Enligt mig får löneförhöjningarna inte enbart baseras på hur det går för små företag.

3. Med lokala avtal kan vi också få något gott till stånd för personalen. Det kan lokalt ingås ett avtal som till och med kan leda till vissa försämringar för personalen jämfört med kollektivavtalet, men helhetslösningen kan ändå vara klart bättre än kollektivavtalet. Lokala avtal framhäver klart betydelsen av förtroendemän.

MATS ERIKSSON, FÖRTROENDEMAN PÅ SCANDIC HOTELS

Vad är en branschkommitté?

  • PAM har 25 branschkommittéer med 1–10 medlemmar var beroende av bransch. Styrelsen utnämnde deras nya medlemmar för cirka en månad sedan.
  • I avtalsförhandlingarna ska branschkommittéerna behandla branschvisa förhandlingsmål och formulera en gemensam branschvis ståndpunkt med beaktande av olikstora arbetsplatser, skilda arbetsuppgifter och olika anställningsformer. Ytterligare ska de stöda egentliga förhandlarna.
  • Runt hundra branschkommittémedlemmar höll ett gemensamt möte i Lahtis 26-27.9.2019.

Ytterligare uppgifter om medlemmarna i branschkommittéerna finns här.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa