Nyhet - 25.01.2018 klo 13.04
Lön

Avtalsresultat om biografernas löneuppgörelse

Kollektivavtalet för biografernas anställda är giltigt. Avtalsresultat om löneuppgörelse har uppnåtts. Bild:istock photo

I det giltiga kollektivavtalet för biograferna har man kommit överens om att separata förhandlingar förs om löneuppgörelsen. Löneuppgörelsen behandlades i dag i förhandlingen mellan PAM och arbetsgivarförbundet.

Kollektivavtalet för biografernas anställda är i kraft fram till 29.2.2020. Den första kollektivavtalsperioden tar slut i slutet av februari. Det här innebär förändringar även i nuvarande löner.

Servicefacket PAM och Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA, som är arbetsgivarens representant, träffades idag och gick igenom
den överenskomna löneuppgörelsen som parterna avtalat om i kollektivavtalet.

”I dag gick vi igenom tillsammans med arbetgivarna uppgörelsen som hänför sig till pengar. Förhandlingarna fortskred enligt tidigare överenskommelser",
berättar PAMs avtalsexpert Marko Lindfors.

”Förhandlingarna förlöpte sakligt tillsammans med arbetgivarsidan. Vår utgångspunkt var att vi skulle nå ett förhandlingsresultat och det gjorde vi. Förhandlingsresultatet behandlar PAMs styrelse under sitt följande möte. När styrelsen beslutar om detta, informerar vi om löneuppgörelsens
konsekvenser åt våra medlemmar snarast möjligen", berättar Lindfors.

I det giltiga kollektivavtalet har vi kommit överens vad gäller löneuppgörelsen och dess innehåll om huruvida en separat kalkyleringsmodell tillämpas.

”Kalkyleringsmodellen över biografanställdas löneförhöjningar fastställs enligt den information som finns att tillgå i slutet av december 2017 vad gälller kollektivavtalens genomsnittliga kostnadseffekter", berättar Lindfors och fortsätter

”Det här medelvärdet räknades på basis av löneuppgörelserna som gjorts för kollektivavtalen för arbetstagare inom teknologiindustrin samt kemiska
basindustrin."

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa