Nyhet - 27.01.2020 klo 20.47
Kollektivavtalsförhandlingar

Avtalsförhandlingarna inom handeln fortsatte in på sena kvällen

Bild: Getty Images

Bild: Getty Images

På måndag strävade man till att hitta lösningar för ett nytt kollektivavtal inom handeln i avtalsförhandlingarna som berörde bland annat arbetstider sent på måndagkvällen.

Förhandlarna för PAM och Finsk Handel träffades på måndag med sikte på att förhandla arbetsvillkor för arbetstagare och förmän inom handeln. Arbetsgruppen som bearbetar förändringar som arbetstidslagen medfört fortsatte sitt arbete sent på måndagkväll. 

De egentliga förhandlingarna fortgår på onsdag. Parterna har en hel del ärenden som de ännnu inte behandlat.

Kollektivavtalet för handeln utgår fredag. PAM:s styrelse sammanträder även då. Branschkommittéen inom handeln sammanträder på torsdag.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa