Nyhet - 30.11.2017 klo 10.02
Kollektivavtalsförhandlingar

Avtal om löneförhöjningar i frisörbranschen uppnått

PAM och Suomen Hiusyrittäjät har avtalat om löneförhöjningar i frisörbranschen. Det fyraåriga kollektivavtalet ingicks redan i våras. Foto: Getty Images

PAM och Suomen Hiusyrittäjät har avtalat om löneförhöjningar i frisörbranschen. Det fyraåriga kollektivavtalet ingicks redan i våras. Foto: Getty Images

PAM och Suomen Hiusyrittäjät har godkänt löneförhöjningarna i frisörbranschen. Lönerna höjs retroaktivt med 1,5 procent från och med den 1 november. Även många av de ändringar som man kom överens om i våras träder i kraft.

PAM och Suomen Hiusyrittäjät har godkänt löneförhöjningarna under första året i det fyraåriga kollektivavtalet för frisörbranschen. De övriga delarna av kollektivavtalet förhandlade man om redan i våras.

Löneförhöjningarna träder i kraft den 1 november 2017. De personliga lönerna och tabellönerna samt garantilönerna för provisionsanställda höjs med 1,5 procent. Arbetstidstilläggen kom man överens om redan i våras. Från och med början av november är kvällstillägget 3 euro i timmen (tidigare 2,67) och lördagstillägget samt tillägget för helgdagsaftnar 4,90 euro i timmen (tidigare 3,90). Nästa gång man förhandlar om löneförhöjningar är på hösten 2018 och de träder i kraft den 1 november 2018.

PAMs avtalsexpert Tarja Pajuniemi är relativt nöjd med förhöjningarna med tanke på de övriga förbättringarna i arbetsvillkoren, som påverkar lönenivån i branschen. Pajuniemi säger att ett av målen med det nya avtalet är att främja längre anställningsförhållanden.

”I och med förändringarna försöker man att minska tendensen att man övergår från att vara anställd till att bli egenföretagare, det vill säga driver ett konkurrerande företag.”

I anslutning till det finns det i kollektivavtalet för frisörbranschen nu en ny löneklass för specialyrkesexamen för dem som har arbetat fem år på samma företag. Det ger en löneförhöjning med tre procent jämfört med den som arbetat två år på företaget. På våren kom man dessutom överens om att den intjänade semestern för dem som varit anställda i 15 år ökar till tre dagar i månaden, vilket innebär en ytterligare semestervecka årligen från och med det semesterintjäningsår som inleds i april nästa år.

Enligt det som överenskommits på våren nådde parterna samförstånd även om borttagningen av dyrortsklass II, som genomförs från och med den 1 november 2018 och under nästkommande tre år. Det medför att lönerna inom dyrortsklass II stegvis höjs till samma nivå som dyrortsklass I.

Den nya lönetabellen i kollektivavtalet för frisörbranschen hittar du här (på finska).

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa