Nyhet - 05.06.2019 klo 09.33
Förbundskongress

Avgående PAM-ordförande Selin: Jag är stolt över våra gemensamma prestationer

Gemensamma värderingar bildar ett ryggstöd då man står inför svåra beslut, sade Ann Selin. Bild: Eeva Anundi

Gemensamma värderingar bildar ett ryggstöd då man står inför svåra beslut, sade Ann Selin. Bild: Eeva Anundi

Ann Selin, som varit ordförande för PAM, det största fackförbundet i Finland i nästan 17 år, lämnar ordförandeposten idag.

Ann Selin är känd som en mångsysslare på arbetsmarknaden, en hängiven anhängare av det nordiska avtalssamhället samt förespråkare för jämställdhetsfrågor. Hon har jobbat inom fackförbundet i 43 år och har inte bara lett PAM utan även UNI. I sitt avskedstal vid förbundskongressen listar Selin tips för framtida beslutsfattare, tackar dem som stött henne och återvänder ännu till några av de viktigaste höjdpunkterna under de gångna åren.


"I dag hör vi återkommande att fackföreningsrörelsen - eller korporationen – har för mycket makt. Vissa tenderar också att systematiskt försvaga dess ställning. Visserligen behöver fackföreningsrörelsen, centralorganisationer eller fackförbund inte makt som egenvärde. Jag har för vana att fråga att när man vill frånta fackföreningsrörelsen makten, vems makt vill man då minska", uppmuntrar Selin publiken att reflektera över.

”Det skulle säkert vara mindre lätt för många att säga att de vill dämpa rösten för de anställda, löntagarna, helt och hållet. För det här syftet finns fackföreningsrörelsens inflytande. För att de anställda ska ha en röst. Arbetstagarna behöver en kollektiv röst eftersom en enda röst ofta hörs dåligt, om ens överhuvudtaget", fortsätter Selin att komprimera sina dryftningar under de senaste åren.

Utöver den offentliga debatten uppmärksammar Selin även egna iakttagelser, särskilt i samband med förhandlingarna, och skickar även en hälsning till arbetsgivarförbunden.

"Jag har även i offentliga sammanhang aningen frustrerat sagt att arbetsgivarförbunden inte borde sätta endast dessa budbärare vid förhandlingsbordet. Då blir det ingen förhandling, bara utbyte av målsättningar och inga avtal föds utgående ifrån dem, säger Selin som en erfaren förhandlare.
Allt som allt är Selin stolt över servicebranschernas fackförbund och upplever att PAM i många fall har stått djärvt i bräschen och fört modigt arbetslivsfrågor framåt.

"Jag är stolt över många av våra prestationer. Redan i början av 2000-talet var vi det första fackförbundet som lyckades avtala om avlönad faderskapsledighet lokalt. Det skrevs in i kollektivavtalet inom fastighetsservice. Därifrån spreds detta till övriga kollektivavtal, såväl inom PAM som i övriga fackförbund", dryftar
Selin om de senaste åren.

Men Selin blir inte utan sysselsättning, för hon fortsätter framöver sitt arbete i Servicefacket PAM.

"Jag fortsätter i PAM tillsvidare. Jag kommer att slutföra olika förtroendeuppdrag. Dessutom har jag nyligen haft kontakt med Minervas förlag som vill göra min biografi. Det beräknas ta omkring ett år tills boken blir klar", sammanfattar Ann sina framtida planer.

Ann Selins avskedstal finns i sin helhet på finska här.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa