Nyhet - 17.10.2018 klo 10.23
Lön

Även Wolt har sänkt matbudens arvoden

Buden på Wolt berättade att garantiarvodet per timme sänktes i våras. Budet på bilden har inget samband med texten. Bild: PAMs arkiv/Lassi Kaaria

Buden på Wolt berättade att garantiarvodet per timme sänktes i våras. Budet på bilden har inget samband med texten. Bild: PAMs arkiv/Lassi Kaaria

Matbudens arvoden togs upp i offentligheten i somras, när man sänkte arvodena för Foodoras matbud. Nu avslöjade ett matbud hos konkurrenten Wolt som tagit kontakt med PAM att även Wolt sänkte garantiarvodet per timme redan i våras

Matleveranstjänsten Wolt sänkte garantiarvodena per timme för sina bud i mars, berättar buden. Medan man tidigare garanterade ett timarvode på minst 12 euro betalar man nu 10 euro, och på vardagar har arvodet sänkts från 10 till 8 euro. Garantiarvodet betalas ut om man inte uppnår en större summa leveransarvode under en arbetstimme. Buden betalar själva för sina fortskaffningsmedel och exempelvis eventuella bränslekostnader, så en del av arvodet går till sådana utgifter.

Det bud som kontaktade PAM hade räknat ut att förändringen innebär att hens inkomst sjunker med cirka 200–300 euro i månaden. Ett annat bud bekräftade förändringen, men sa att hens inkomster inte påverkas nämnvärt, eftersom hen främst arbetar under de mest intensiva tiderna. Även ett tredje bud bekräftade att Wolt sänkte garantiarvodet per timme i våras.

"Inget av de bud jag har talat med om det här har funnit några uppenbara orsaker till förändringen, så vi gav den återkopplingen till företaget. Förändringen genomfördes i alla fall", berättar det tredje budet i sitt meddelande.

De bud som PAM har varit i kontakt med arbetar i Helsingfors- och Åboregionen.

Enligt landschefen för Wolt Henrik Pankakoski sänktes garantiarvodet för att bolaget upptäckte att buden inte bokade lika många garantitimmar som tidigare, utan hellre hade en friare tidsplanering.

"Sänkningen av garantiarvodet gjorde det möjligt för oss att höja veckobonusen, som fastställs enligt antalet leveranser, samt höja arvodena per uppdrag på vardagar i huvudstadsregionen. Det innebär att även om garantiarvodet per timme sjönk har det genomsnittliga arvodet efter ändringen i ersättningsmodellen ökat från 12,6 till cirka 12,8 euro i timmen (+1–2 %) under augusti-september. Med den nya modellen bygger arvodet i högre grad på antalet utförda leveranser än på antalet timmar. Vi vill vara öppna med att vi ständigt arbetar för att hitta en ersättningsmodell som fungerar för alla parter och som är hållbar för företagets fortsatta verksamhet", anger Pankakoski i sitt meddelande.

"Vi är medvetna om att den här typen av ändringar i ersättningsmodellen påverkar enskilda bud på olika sätt", tillägger han. Enligt Pankakoski var återkopplingen på ändringen av modellen från buden till största delen positiv.

Wolts ledning sa tidigare till Kauppalehti att verksamheten i Finland redan är lönsam, men att expansionen av bolaget till andra länder medför kostnader.
I somras stod det mycket i media om att Wolts konkurrent Foodora sänkte arvodena. Foodoras bud har senare fört en kampanj för sina rättigheter. PAM har i år försökt att få till en diskussion om bland annat Wolts buds arbetsvillkor och ställning. På företag inom den så kallade plattformsekonomin, som har som idé att arbetspassen delas via en app eller en nätverksplattform, har arbetstagarna som huvudregel inget anställningsförhållande med plattformsföretaget.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa