Nyhet - 16.04.2014 klo 00.00

Aslak kurs inom handels- och kioskbranschen

ASLAK rehabilitering för upprätthållande och förbättrande av arbetsförmåga för personer inom handels- och kioskbranschen Kursen genomförs på Härmä Rehab i Ylihärmä.

ASLAK rehabiliteringskursen är totalt 22 dygn fördelat i fyra perioder:

Inledande period 11.08.2014 – 15.08.2014
Kurs period I 24.11.2014 – 29.11.2014
Kursperiod II 16.03.2015 – 21.03.2015
Avslutande period 17.08.2015 – 21.08.2015

ASLAK-rehabilitering riktar sig till dig som i arbetet utsätts för fysisk-, psykisk och social belastning som kan leda till att hälsobesvär samlas och arbetsförmågan försvagas. Om kriterierna passar in på dig och du är villig att satsa på din egen arbetsförmåga ska du ta kontakt med din egen företagshälsovården så fort som möjligt.

Fyll i rehabiliteringsansökan, FPA blankett KU132r som du får på FPA:s websidor, vid närmaste FPA byrå eller från din företagshälsovård. Till ansökningsblanketten skall bifogas ett B-läkarintyg som hänvisar till behov av ASLAK-rehabilitering.

Ansökningar och B-intyg bör vara på närmaste FPA gärna före 30.4.2014.

ASLAK-rehabilitering finansieras av FPA och är gratis för klienten. FPA betalar rehabiliteringspenning under rehabiliteringsperioderna och ersätter resorna till och från kursplatsen enligt förmånligaste färdmedel och med en självriskandel.

Närmare uppgifter om kursens innehåll och ansökningsförfarande ger Servicefacket PAM rf: Egëzona Kllokoqi, tfn 020 774 2099, epost: egezona.kllokoqi@pam.fi

Härmä Rehab: Serviceförman för rehabiliteringen: Mona-Lisa Aspholm,

epost: mona-lisa.aspholm@harmankuntokeskus eller tfn 050-4053 651

 

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa