Artikel - 20.12.2018 klo 15.00
Lokalt avtal

Städare får åter efterlängtad ersättning – L&T, SOL, ISS och RTK-Palvelu visar vägen

”Jag är så stolt över min arbetsgivare då vi fått till stånd ett så här fint avtal”, utbrister Erja Killström (till höger). Enligt Kirsi Marttila orsakar extra oreda mer arbete.Foto: Vesa Väärä

”Jag är så stolt över min arbetsgivare då vi fått till stånd ett så här fint avtal”, utbrister Erja Killström (till höger). Enligt Kirsi Marttila orsakar extra oreda mer arbete.Foto: Vesa Väärä

Trappstädaren Kirsi Marttila är nöjd med att hennes arbetsgivare Lassila & Tikanoja återinfört en ersättning för städning av efterlämningar. ISS Services, SOL Services och RTK-Palvelu har följt dess exempel. Nu ska en ersättning för städning av kroppsvätskor åstadkommas för hela branschen.

”Det kommer allt möjligt till en trappa med skorna och hundvalpar kan inte alltid hålla sig.”

Så här beskriver städaren på Åboenheten Kirsi Marttila typiska ”överraskningar”. För tillfället svarar hon för städade trappor men efter tio år av trappstädning har hon tusentals historier.

”En tid terroriserades en hiss av en seriebajsare. Ett annat hus var fullt av spyor”, beskriver hon kyligt.

”Helt otroligt att ersättningen återinförts”, slår Kirsi fast.

Kirsi Marttila har lång erfarenhet av trappstädning. Foto: Vesa Väärä

Kollektivavtalet förpliktar

En ersättning för städning av kroppsvätskor ingick inte i kollektivavtalet för branschen i åtta år. Den återinfördes dock i förbundsvisa omgången i början av året – nu ska det visserligen avtalas lokalt om den. Erja Killström, regional huvudförtroendeman för Sydvästra Finland på Lassila & Tikanoja, berättar att på L&T gick arbetsgivaren genast med på förhandlingar när förtroendemännen föreslog det tillsammans.

”Men formuleringen i kollektivavtalet förpliktar. Där står att det ska avtalas lokalt om ersättningen – inte att det kan avtalas”, noterar Erja.

”Bägge parterna föreslog skilda belopp”, beskriver hon förhandlingarna. Utfallet blev 17 euro för varje städad kroppsvätska. Detta omfattar alla kroppsvätskor från människor och djur – blod, urin, spyor och så vidare. Det är ingen skillnad hur mycket det måste städas men situationen ska dokumenteras med ett foto och en exakt beskrivning av stället.

”Ersättningen motsvarar cirka 1,5 timmars lön enligt löneklass 2 för städare”, uppskattar Erja.

Ersättningen till arbetstagaren

Redan ingångna avtal och överenskomna ersättningar varierar efter företag. På SOL och ISS är ersättningen 15 euro. Förtroendemännen på dessa företag vittnar också om att avtalet ingicks i gott samförstånd.

”Företagen har sparat i många år då de kunnat fakturera kunder för extra oreda utan att behöva betala något åt sina anställda”, påpekar Janne Forsman, huvudförtroendeman på SOL.

Nu då stora branschföretagen visat vägen ska förmånen spridas till alla anställda på alla företag.

Trappstädaren Kirsi Marttila står vid foten av en spiraltrappa.
”Vi gör ju arbetet – därför är det fint att också få något för det”, säger hon.

Då ersättningen går till städarna gör de arbetet utan onödig brådska, vilket förbättrar arbetarskyddet då det finns en smittorisk.
”Städning av överraskningar avbryter övriga arbetet eftersom du måste gå efter annan utrustning. Du kan inte använda samma trasa.”

Detta har avtalats på företagen


Lassila & Tikanoja

Vilka kroppsvätskor? Alla kroppsvätskor från människor och djur
Vem omfattas? Städ- och stödtjänster
Ersättning: 17 euro per kroppsvätska, stiger enligt generella lönehöjningen
Träder i kraft: 1 augusti

SOL Services
Vilka kroppsvätskor? Blod, exkrementer, spyor inomhus
Vem omfattas? Alla inom avtalet för fastighetstjänster
Ersättning: 15 euro per kroppsvätska
Träder i kraft: 1 november


ISS Services

Vilka kroppsvätskor? Sädesvätska, snor, slem, blod, exkrementer, spyor, urin inomhus
Vem omfattas? Alla inom avtalet för fastighetstjänster och andra som utför branschuppgifter
Ersättning: 15 euro per kroppsvätska
Träder i kraft: 1 september


RTK-Palvelu

Vilka kroppsvätskor? Blod, spyor och exkrementer
Vem omfattas? Alla anställda inom fastighetstjänster
Ersättning: 15 euro
Träder i kraft: 1 januari 2019

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa