Artikel - 15.05.2018 klo 08.35
Arbetsvälmående

Inom den vilda telefonförsäljningsbranschen finns också mer ansvarstagande företag: Arbetstagarna stannar kvar, språktillägg utbetalas också

Pauli Paldanius (till vänster) och Markku Rantamaa vet vad en god arbetsmiljö kan bidra till. Bild: Akseli Muraja

Pauli Paldanius (till vänster) och Markku Rantamaa vet vad en god arbetsmiljö kan bidra till. Bild: Akseli Muraja

Moment Group från Iisalmi är inte ett helt vanligt telefonserviceföretag. Många av de anställda trivs länge där på grund av den goda stämningen. Nyligen fattade företaget också beslut om språktillägg.

I april ligger snödrivorna fortfarande höga i Iisalmi. Det tar ungefär en timme att ta sig dit med bil från östra Finlands största stad Kuopio. Alldeles i närheten av stadskärnan finns en byggnad i rött tegel. När vi stiger in, möts vi av muntert sorl. Här har vi kommit till ett äkta savolaxiskt Contact Center.

Branschen för kundservice och telefonförsäljning anses ofta vara en så kallad genomgångsbransch. Man har sådana jobb till exempel vid sidan om studierna och börjar sedan arbeta på annat håll. Men i detta företag har största delen av de anställda stannat kvar mellan fem och tio år.
Anledningen är att ingen behandlas enligt principen att man får sparken om man inte levererar resultat. Om till exempel försäljningsarbetet inte fungerar så bra, kan man istället få prova på kundservice.

Markku Rantamaa, som är förtroendeman vid Moment Group i Iisalmi, har arbetat inom denna bransch i tio års tid. Han hade tänkt jobba bara i ett par veckors tid, men är fortfarande på den vägen. En gång hann han faktiskt ut på ett litet äventyr där han arbetade för ett annat företag, men sedan ringde de upp honom från Moment Group och ville ha honom tillbaka dit igen.

”Därefter har de inte låtit mig gå”, säger han.

Företagets verksamhetsorter är Iisalmi, Pieksämäki och Tammerfors. På alla orter finns det en egen förtroendevald. De förtroendevalda har täta kontakter med varandra.

Senast i januari fastställdes målsättningen att språktillägg ska utbetalas till ett antal anställda som borde få sådana tillägg. Frågan om språktillägg löstes så att man följde upp telefonsamtalen och såg vem som kan prata vilket språk. Noggrannare kriterier fanns det inte, men många fick ett tillägg på ungefär en halv euro på sin timlön.

Markku Rantamaa var med och förhandlade om språktillägg för de anställda. Bild: Akseli Muraja

Företaget har cirka sextio anställda, varav ungefär fyrtio personer tillhör PAM. Det är en ovanligt hög siffra inom en bransch där personalen ofta byts ut. I Moment Group är även cheferna medlemmar i PAM.
Rantamaa uppmanar också uppdragsgivarna att fråga företagen de anlitar om kollektivavtalen följs.

I vissa företag följs kollektivavtalen inte, eftersom de branschspecifika kollektivavtalen är så att säga normalt bindande, vilket innebär att avtalet följs om arbetsgivaren tillhör ett arbetsgivarförbund. Hur vet man om ett företag inte tillämpar paragraferna i kollektivavtalet? Detta märks till exempel på att de anställda arbetar med enbart provisionslön.

Pauli Paldanius arbetade vid ett sådant företag i flera års tid. Att leva på enbart provision är enligt honom problematiskt, i synnerhet då man fortfarande håller på och lär sig arbetsuppgifterna.

”Det lönar sig inte heller att bli sjuk, eftersom man i så fall själv får dra åt svångremmen”, säger Paldanius leende.

Han hamnade hos Moment Group, eftersom han följde i sin sambos fotspår.

”Ryktet om de goda arbetsvillkoren spreds och då beslutade jag också att söka jobb här, där man har allt i skick”.

 

 

uutisen-teksti: Lotta Jokinen

 

Senaste

Mest lästa