Artikel - 12.10.2018 klo 09.00
Deltidsarbete

Clas Ohlson granskar antalet veckoarbetstimmar var sjätte månad

Laura Kemppainen och Julia Taipale är två motpoler inom branschen. Kemppainen (t.v.) försörjer familjen som yrkesproffs, Taipale är ung och håller ett mellanår. Foto: Harri Nurminen

Laura Kemppainen och Julia Taipale är två motpoler inom branschen. Kemppainen (t.v.) försörjer familjen som yrkesproffs, Taipale är ung och håller ett mellanår. Foto: Harri Nurminen

Laura Kemppainen har familj och har jobbat så många timmar i veckan som möjligt medan Julia Taipale har jobbat mindre på grund av sina studier. Hos Clas Ohlson går man igenom deltidsanställdas inarbetade timmar två gånger om året i enlighet med det nya kollektivavtalet för arbetstagare inom handeln.

Laura Kemppainen är mamma till två. Hon har alltid tagit emot så många arbetstimmar som möjligt på Clas Ohlson.

”Så klart! Jag har ju familj och jag har behövt de timmarna”, säger hon och nickar med eftertryck.

Vi befinner oss på Clas Ohlsons i Tavastehus. Laura sommarjobbade här först innan hon fick anställning ”efter idogt ringande”. Till sist fick denna f.d. frisör fast anställning.

”Avtalet var för 15 timmar, eller lyckades jag få till och med 20 timmar?” funderar Kemppainen nu.

Antalet arbetstimmar är ett ständigt återkommande tema bland anställda på Clas Ohlson, eftersom hela 62 procent av personalen har deltidsanställning. Den genomsnittliga arbetstiden är 16 timmar i veckan, men variationen är ganska stor för 40 procent av deltidsanställda har en veckoarbetstid som är minst 20 timmar.

Kemppainen har skrivit under många anställningsavtal med Clas Ohlson, eftersom hon exempelvis under julen och sommaren jobbat mera. I mars fanns det äntligen anledning att fira – då skrev Laura Kemppainen nämligen under ett avtal som gav henne heltidsanställning.

”På mitt nyaste avtal står det ’teamledare’. För första gången i mitt liv får jag en fast månadslön”, säger hon glatt.

Men hon kommer väl ihåg hur det var att jobba deltid.

I det nya kollektivavtalet inom handeln som trädde i kraft i april finns skärpta krav på att arbetsgivaren ska granska deltidsanställdas arbetstimmar – till de anställdas fördel. En deltidsanställd arbetstagares arbetstid ska granskas och vid behov ändras var sjätte månad. Endast genom lokala förhandlingar kan detta göras mer sällan, men även i sådana fall måste det ske minst en gång om året.

Enligt Laura Kemppainen är deltidsarbetarnas inkomster ett viktigt tema. Bild: Harri Nurminen

Tidigare reglerade kollektivavtalen ingenting om längden på avstämningsperioden. Därför fick anställda ofta inte fast anställning – eller de fick det bara om förtroendemannen eller de själva bad om det.

Om det i anställningsavtalet står att en deltidsanställd ska jobba 20 timmar i veckan, men man i verkligheten utför extra arbete utanför ordinarie arbetstid för samma arbetsgivare, kallas det för mertidsarbete. Tanken är att anställningsavtalet ska uppdateras så att det motsvarar den faktiska situationen. Om det i samband med granskningen framgår att det finns en anledning till det extra arbete man utför, bör timantalet i anställningsavtalet höjas.

Jenni Taipale med kunderna Suvi Jetsonen och Johanna Jetsonen. Foto: Harri Nurminen

20-åriga Julia Taipale började jobba på Clas Ohlson när hon var ung, bara 17-årig gymnasieelev. Nu står det 21 timmar i hennes avtal.

Taipale har inte velat ”roffa åt sig” så många timmar som möjligt. Arbetet måste sammanjämkas med studierna.

”Under fjolåret pluggade jag nästan 500 timmar till inträdesprovet, och den tiden skulle jag ta någonstans ifrån. När man erbjöd mig fler timmar, ville jag bara skrika hjälp! Jag ville jobba mera, men samtidigt var jag tvungen att läsa till inträdesprovet. Till sist kom vi överens om 18 timmar, och det kändes bra. Som att ha lite semester från allt pluggande.”

Taipale är noga med pengarna. Hon har rest en hel del utomlands och sparat ihop till en språkkurs i USA. Från barndomshemmet flyttade hon ut i augusti. Hyran delar hon med pojkvännen.

”Om jag bodde ensam, kan det hända att jag efter hyran inte hade pengar kvar att gå på bio”, säger hon.

Taipale vill gärna studera handel. Efter studierna kan hon tänka sig att återvända till Clas Ohlson. Hon ger företaget beröm för att de anställda har möjlighet att påverka.

”I vår butik är vi som en stor familj. Ingen känner sig utanför.”

Jonne Nissilä tror att ett tillräckligt antal timmar i veckan stärker de anställdas kompetens. Enligt Olli Saario ger det också bättre inkomster för en deltidsanställd: Foto: Harri Nurminen

De anställda har samlats kring bordet och dricker kaffe. De berättar unisont ett färskt exempel på en anställd som fick fler timmar i stället för en nyrekrytering. När en annan anställd lämnade företaget i höst, beslutade man att ge mer arbetstimmar till de som ville ha det. Ingen ny anställdes.

”Det är just så man ska göra”, säger Olli Saario. Arbetsgivaren ska erbjuda sina egna deltidsanställda mer jobb först innan man börjar rekrytera nytt folk.

Saario vill att varje butikschef följer detta råd:
”Att man inte börjar trixa med avstämningssystemet så att deltidsanställdas timavtal fylls på med extra arbete i arbetsschemat i efterhand.”

Till arbetets natur inom handeln hör att man helt plötsligt erbjuds ett extra skift. Hur är det i Tavastehus – hittar man vikarier om någon insjuknar och inte kan komma på jobb?

”Ibland hittar man och ibland inte. Folk har ju ett liv vid sidan av jobbet. Det är ett faktum”, säger butikschef Jonne Nissilä lugnt.

Julia Taipale tycker att det är bra att de anställda är flexibla samtidigt som man respekterar fritiden.
”Det hjälper oss att orka i arbetet när vi får koppla av ibland”, säger hon.

På denna arbetsplats erbjuds vikarier möjlighet till extraknäck med hjälp av en mobil applikation enligt principen ”först till kvarn”. Om ingen nappar på, anlitar man ett bemanningsföretag eller butikschefen får sköta skiftet. Alla i kafferummet vet att en deltidsanställd hellre vill fylla på med fler timmar än jobba ex tempore. Om de extra timmarna fans med i arbetstidsschemat, skulle det vara enklare att planera sitt liv.

Enligt Saario använder cheferna en hel del tid till att försöka leta vikarier som kan hoppa in med kort varsel. Därför vill man genom avtal på 10, 20 eller även 30 veckotimmar skapa engagemang hos de anställda. Fem timmars anställningsavtal hör till det förflutna. Ett sådant hade Saario själv när han kom till Clas Ohlson för 11 år sedan.

”Samtidigt har antalet anställda i butiker minskat. Nu kör vi med minimibemanning.”
Saario får ofta höra av anställda i olika butiker att de gärna vill ha fler veckotimmar. Därför är hans ståndpunkt följande:

”Som personalens representant önskar jag att arbetsgivaren erbjöd sina anställda så många timmar som möjligt.”

Olli Saario, Laura Kemppainen, Julia Taipale och Jonne Nissilä är eniga om att ett tillräckligt antal veckotimmar bidrar till såväl bättre betjäning som inkomster. Foto: Harri Nurminen

Det att deltidsanställda har så få timmar per vecka innebär enligt butikschef Nissilä att också deras kompetens kan vara ganska snäv. Ett tillräckligt stort antal timmar ökar motivationen och stärker den anställdas kompetens och kunnande som behövs med kunderna. Det gör jobbet lättare för alla och hjälper även att göra upp arbetsschemat.

”Då behöver man inte fundera på om en anställd kan packa upp varorna eller någon annan ställa dem rätt på hyllorna. Hos oss gör alla allt.”

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa