Artikel - 18.04.2019 klo 13.50
Forskning

Arbetstidsgranskningen enligt handelns kollektivavtal gav resultat

Enligt avtalsexpert Marianne Friman på PAM blir deltidsanställdas rätt till mertidsarbete en allt viktigare fråga om atypiska arbetsformer blir vanligare. Foto: Liisa Takala

Enligt avtalsexpert Marianne Friman på PAM blir deltidsanställdas rätt till mertidsarbete en allt viktigare fråga om atypiska arbetsformer blir vanligare. Foto: Liisa Takala

Enligt en färsk PAM-utredning har handelsanställda dragit nytta av att det regelbundet granskas huruvida arbetstiden i arbetsavtalet och faktiska arbetstiden stämmer överens.

Förhandlingarna om handelns kollektivavtal ifjol resulterade i en formulering enligt vilken alla deltidsanställdas faktiska arbetstid och arbetstid i arbetsavtalet ska jämföras regelbundet. Om det framgår att anställdas faktiska arbetstid etablerat sig på en högre nivå än arbetstiden i arbetsavtalet utan motiverad orsak ska arbetstiden i avtalet höjas.

Nu, ett år efter att detta trädde i kraft, utredde PAM hur denna möjlighet att höja arbetstiden i arbetsavtalet utnyttjats i butiker och lager runtom i Finland.

En stor del (80 %) av de förtroendemän som besvarade enkäten ansåg att arbetstidsgranskningen varit nyttig. Av deltagarna meddelade 67 % att arbetstiden i arbetsavtal höjts tack vare granskningen. En majoritet (75 %) berättade dessutom att möjligheten är känd och utnyttjas på arbetsplatser.

Utredningen identifierade problem som lett till att granskningsmöjligheten inte tagits i bruk på alla arbetsplatser. De allvarligaste är ensidiga arbetsgivartolkningar om till exempel det procentuella timantal som berättigar att höja arbetstiden i avtalet och okunskapen om det timantal som berättigar att ändra arbetsavtalet.

Enligt avtalsexpert Marianne Friman på PAM framgår av utredningen att formuleringen varit viktig.

”Jag tror att i framtiden kommer dess betydelse att öka ytterligare. Hur som helst är redan en timme till i avtalet viktig och anställda har full rätt till den om granskningen av faktiska arbetstiden kommer fram till detta”, säger hon.

”Nu är det viktigt att slutföra arbetet och klarlägga praxisen på arbetsplatser. Det essentiellaste är att anställda själva är aktiva och begär en granskning”, påminner Marianne Friman.

Enkäten utfördes 11 februari–3 mars 2019 och besvarades av 128 förtroendemän.

Här har du praktiska tips för granskningen: Granskning av arbetstid.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa