Nyhet - 11.03.2014 klo 12.00

Arbetstagarens röst ska höras i EU

 

Den första gemensamma EU-kampanjen för de finländska löntagarnas centralorganisationer lanserades igår, måndag.

Den första gemensamma EU-kampanjen för de finländska löntagarnas centralorganisationer lanserades igår, måndag. Kampanjens syfte är att få allt flera löntagare att rösta i eurovalet i slutet av maj. I förra eurovalet 2009 röstade bara cirka 40 procent av löntagarna, och löntagarnas röst har inte hörts i EU:s belutsfattande.

- Denna valperiod har inte varit något att jubla för ur arbetstagarnas synvinkel, några stora framsteg har inte tagits. Det försöker vi att ändra på med denna kampanj, säger kampanjchef Hanna Kuntsi.

- Vi vill verka för arbetslivets bästa. Det är ingen annan än vi som tar dem upp i diskussionen, tillägger kampanjkoordinator Ari Åberg.

Enligt ordförande Ann Selin är syftet med kampanjen att göra medlemmarna mer medvetna om EU. Selin betonar att kampanjen inte är knuten till något parti, och att partipolitik inte drivs.

En av kampanjens huvudteman är gemensamt anställningsskydd för EU-området. I Finland har man sämre anställningsskydd än i många andra länder, vilket är orsaken till att multinationella företag har först sagt upp personal i Finland. Så har händt även om de finska enheterna har gått med vinst.

Andrateman i kampanjen är t. ex. skydd av arbetstagarnas arbetstidsskydd och att arbetsvillkoren ska omfatta även utstationerade arbetstagare. Utländska arbetstagare som är stationerade i Finland ska ha samma lön och samma arbetsvillkor som finländsk arbetskraft. Också arbetarskyddslagstiftning ska äntligen utvecklas.

- Avreglering kan låta bra, om man först kommer att tänka på t. ex. gurkdirektivet. I EU har man dock börjat avregleringen i saker som gäller arbetstagare, medan vårt önskemål är att arbetskraften och skyddet av arbetstagare ska vara högt prioriterad i EU, säger Selin.

I Finland är den egentliga valdagen söndag den 25. maj. Tillställningar i samband med löntagarnas EU-kampanj hålls under maj månad i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio och Uleåborg.

Löntagarnas EU-kampanjsida Ääniä Suomesta (röster från Finland).

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa