Artikel - 13.03.2020 klo 16.30
Arbetsvälmående

Arbetsstolar har tagits bort från expediter av imageskäl – arbetshälsoexperter bekymrade över fenomenet

Bild: Anna Anundi

Bild: Anna Anundi

Anställda får inte längre sitta då de arbetar i taxfreebutiker på flygplatsen, kundbetjäningen hos Verkkokauppa.com eller vid självbetjäningskassor i K-Citymarket-butiker. Arbetshälsoexperter rekommenderar dock varierande arbetsställningar.

På sistone har PAM kontaktats från flera arbetsplatser där arbetsstolar tagits bort från expediter med hänvisning till imageskäl. Anställda är allmänt bekymrade över hur ensidiga arbetsställningen kan skada egna och arbetskamraternas arbetsförmåga. 

På Helsingfors-Vanda-flygplats fick anställda i taxfreebutiker veta i höstas att stolarna kommer att tas bort när de fann en anmälan klistrad på väggen i pausrummet. Det skrevs att stolarna kommer att avlägsnas totalt från nio taxfreebutiker på flygplatsen. Orsaken sades vara bland annat att sittande inte motiverar till den aktivitet som krävs för resultat och att sittande expediter inte sänder ut rätt budskap till kunderna. Också gravida anställda har haft det svårt att få en stol till det ställe där de arbetar. 

Päivi Toroila, huvudförtroendeman för taxfreebutikerna, anser situationen vara upprörande.

”Detta är totalt emot anvisningarna från arbetarskyddsfullmäktigen och en statsrådsförordning enligt vilken anställda ska ha tillgång till sittplatser för att kunna vila”, säger hon. 

Nyligen undertecknade 80 anställda en vädjan till ledningen för WDFG Helsinki Oy om att returnera stolarna. Detta gick inte igenom men arbetsgivaren lovade att i stället skaffa ståstöd till butikerna. Enligt Päivi räcker de dock inte till. 

”Redan en sadelstol förbättrade klart arbetsförhållandena för personalen”

Det finns stolar vid kassorna i finländska elektronikkedjan Verkkokauppa.com men i kundbetjäningen ska du stå hela dagen. 

”Beslutet att förbjuda stolar i kundbetjäningen motiverades med att sittande inte ser bra ut”, berättar Jarkko Ylinen, förtroendeman för arbetstagarna. 

Han berättar att stående ställningen kan vara ergonomiskt dålig i kundbetjäningen eftersom du inte kan ställa in höjden på disken. 

”Redan en sadelstol förbättrade klart arbetsförhållandena för personalen”, säger han. 

Bild: Anna Anundi

I K-Citymarket-butiker kan du likaså sitta vid kassan men också där har sittande förbjudits av imageskäl vid informationen och självbetjäningskassor. Skift vid informationen och självbetjäningskassor är eftertraktade eftersom de ger omväxling i arbetsdagen. Ber du om en stol kan det dock leda till att dessa skift ges någon annan anställd. 

Arbetar du vid självbetjäningskassor står du högst ett par timmar åt gången. Enligt K-Citymarket-kedjans nuvarande anvisningar ska det tillsammans med en arbetshälsoexpert avtalas om möjligheten att använda stol i kundbetjäningen i varje storbutik. I praktiken har dock stolförbudet motiverats med en likadan praxis i alla butiker inom kedjan. 

Från S-kedjan har PAM fått höra att stolar avlägsnats av imageskäl från ett ställe. 

Erika Kähärä, arbetsmiljöexpert på PAM, är bekymrad över fenomenet och förstår inte varför anställda inte ska få vila sina fötter och sin rygg då det är tyst i arbetet. 

”Det här är helt vansinnigt! Detta upprätthåller verkligen inte arbetsförmågan och förebygger inte arbetsrelaterade skador”, undrar hon och fortsätter: 

”Är det så här de vill behandla sina anställda?”

Erika Kähärä påminner om att enligt lag är arbetsgivare skyldiga att se till att anställda kan arbeta i hälsosamma förhållanden – också förebyggande. 

Vad säger lagen? 

På arbetsplatsen ska arbetstagarna ha tillgång till sittplatser. Arbetsgivaren ska sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa och ska därmed också se till ändamålsenliga sittplatser. Om detta bestäms bland annat i 8 och 10 § i arbetarskyddslagen (738/2002) och 3 § i statsrådets förordning 577/2003. Läs mer här. 

Varierande arbetsställning bäst för hälsan

Arbetshälsoexperter anser enhälligt att en varierande arbetsställning är bästa alternativet för att upprätthålla arbetsförmågan och förebygga hälsobesvär bland anställda.

Elina Östring, specialsakkunnig på Arbetshälsoinstitutet, säger att med tanke på både sjukdomar i rörelseapparaten och hjärtats hälsotillstånd är det klokast att regelbundet växla mellan stående och sittande. 

Päivi Rauramo, sakkunnig på Arbetarskyddscentralen, är av samma åsikt: 
”Det rekommenderas inte att stå eller sitta hela dagen. Det är idealt om arbetet kräver att du växlar mellan stående, sittande och rörelse. 

Enligt henne påverkar individuella faktorer hur mycket stående belastar dig. 

”Vissa har inga problem med ens ganska långvarigt stående medan hos andra kan stående vara mycket belastande och skadligt för hälsan”, noterar Päivi Rauramo. 

Långvarigt stående kan orsaka hälsobesvär

Enligt Elina Östring på Arbetshälsoinstitutet har hälsopåverkan av långvarigt stående ännu inte studerats tillräckligt. Därmed kan det inte ges rekommendationer om hur länge det är lämpligt att stå. Utomlands har det dock forskats i frågan och därför känner vi till att liksom långvarigt sittande kan långvarigt stående orsaka hälsobesvär. Mest typiska besvär är trötthet, kramp i benet och ryggsmärta vilka kan påverka arbetsprestationen och orsaka mycket obehag. 

”Stående kräver uthålliga muskler. När musklerna tröttnar kan ställningen lätt vridas åt något håll, vilket kan förorsaka ryggsmärta – särskilt om du inte är van att stå och måste plötsligt stå länge”, påpekar Elina Östring. 

Hon lägger till att en stående trött person knappast signalerar energi och effektivitet. 

I tillägg till att långvarigt stillastående orsakar ryggbesvär försämrar det blodomloppet, vilket kan leda till svullna fötter. 

Bild: Anna Anundi

Förebyggande planering spelar nyckelroll

Enligt Elina Östring är ryggbesvär vanligaste orsaken till frånvaro bland sjukdomarna i rörelseapparaten. Därför anser hon det vara viktigt att vidta åtgärder för att upprätthålla arbetsförmågan på arbetsplatsen och förebygga eventuella hälsobesvär. I detta samband spelar förebyggande planering en nyckelroll. 

”Värken i ryggslutet bland anställda som arbetar stående kan åtgärdas genom att variera arbetsställningen, sätta sig regelbundet under arbetets lopp och ta i bruk andra hjälpmedel, till exempel särskilda underlag”, säger hon. 

”Välbefinnande bland anställda reflekteras positivt i kundservicekvaliteten"

Då det handlar om imagen anser hon ett positivt budskap till arbetsgivare vara att anställda vill ta vara på sin arbetsförmåga. 

”Om arbetsplatser har så här kloka och medvetna anställda som själva vill påverka sin belastning under arbetsdagen är det ju bra med tanke på företagsimagen. Och detta ska understödas genom att tillsammans utveckla arbetsförhållandena så att de understöder hälsan”, noterar Elina Östring. 

”Välbefinnande bland anställda reflekteras positivt i kundservicekvaliteten och påverkar därmed positivt imagen”, lägger Päivi Rauramo till. 

Imagen kring sittande

Många butiker har sagt att de tagit bort stolarna av imageskäl. Men vilka föreställningar väcker egentligen olika arbetsställningar? 

Det har redan länge rekommenderats att traditionellt kassaarbete ska arrangeras så att du kan växla din ställning. Vid en kassa kan du vanligen arbeta ömsom sittande ömsom stående. Vid riktigt moderna kassor kan du rentav ställa in höjden. 

Ändå har jag aldrig tänkt att sittande expediter på något sätt såg ut som om de latade sig. 

Övervakning av självbetjäningskassor är en nyare arbetsuppgift. Där säkerställer anställda att kunder klarar av betalningen. På vissa företag ska de dessutom försöka få kunder att utnyttja självbetjäningskassorna. 

Men om expediten vid dessa kassor står soldatlikt i givakt och övervakar betalningar – upplever kunder då inte en brist på förtroende? 

Det är klart att det finns arbetsuppgifter som måste utföras stående. Till exempel i kundbetjäningen kräver kundkontakten ofta att du står, vilket beror på den höga disken. Då du står belastas du också mer. 

Därför undrar jag på detta: Om arbetsgivare verkligen är bekymrade över att sittande anställda skapar en dålig bild av kundservicenivån på företaget, vilken föreställning tror de då att skapas av stående anställda som grimaserar illa på grund av värkande ben. 

Summa summarum besöker jag helst företag där jag lägger märke till att arbetsgivaren bryr sig om sina anställda som därför trivs i sitt arbete. Då är tjänsteupplevelsen oftast bra. Inom handel är kundflödet inte så jämnt att det inte ofrånkomligen uppstår avbrott. Varför kunde anställda inte sätta sig då? 

Erika Kähärä
PAM:s arbetsmiljöexpert

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa