Nyhet - 31.01.2019 klo 12.11
Arbetslöhet

Arbetslösheten inom servicebranschen minskade ifjol: färre arbetslösa sedan år 2013

Antalet mottagare som får dagpenning minskade fortsättningsvis i Servicebranschernas arbetslöshetskassa år 2018. Siffran i december var senast lägre än detta år 2008. Andelen mottagare som får jämkad dagpenning ökar däremot snabbt.

Utsikterna för sysselsättningen inom servicebranscherna var positiva för det avslutade året, då antalet mottagare som får dagpenning minskade fortsättningsvis i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Medeltalet av årets alla månader var 14 812 som erhöll dagpenning. Det här är en minskning på rejält 3000 från ifjol och senast då medeltalet av året alla månader var lägre var år 2013. Arbetslösheten var allra högst i PAMs historia under åren 2015–2016.

Då man granskar de färskaste uppgifterna, med andra ord statistik från december, var antalet mottagare av dagpenning 13 453. En lägre siffra än detta får man söka rentav från år 2008, varefter finanskrisen höjde arbetslösheten kraftigt.

Under år 2018 var till och med 38,2 procent av dem som fick dagpenning sådana som erhöll jämkad dagpenning från Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Ifjol var andelen 31,9 procent. Andelen som erhåller jämkad dagpenning har ökat så småningom under årens gång, men speciellt snabbt nu. Jämkad inkomstrelaterad dagpenning kan utbetalas till exempel åt deltidsanställda eller åt arbetstagare som är delvis permitterade.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa