Nyhet - 02.02.2018 klo 13.40
Utkomstskydd för arbetslösa

Arbetslösa understöddes av tusentals på Senatstorget

På fredagen fylldes Senatstorget av PAM-medlemmar och andra demonstranter. Bild: Jukka Rapo

På fredagen fylldes Senatstorget av PAM-medlemmar och andra demonstranter. Bild: Jukka Rapo

Uppskattningsvis över 10 000 människor samlades på Senatstorget i Helsingfors på fredagen för att understöda arbetslösa. Bland dem fanns också hundratals PAM-medlemmar som gav en knockout till regeringens så kallade aktiveringsmodell.

På fredagen fylldes Senatstorget i Helsingfors av människor som protesterade mot nedskärningen av arbetslöshetsunderstödet då manifestationen #Äänityöttömälle samlade folk som motsätter sig regeringens så kallade aktiveringsmodell. Enligt arrangören FFC och polisen deltog över 10 000 och dessutom följde otaliga med evenemanget på webben och i sociala medier. Bland demonstranterna fanns hundratals PAM-medlemmar från hela Finland.

Ett par hundra PAM-medlemmar från huvudstadsregionen samlades i Hagnäs före manifestationen och marscherade till Senatstorget tillsammans med andra fackföreningsmedlemmar och andra människor som anslöt sig till tåget. Under marschen ropade de slagord såsom ”regeringen fejkar, arbetslösa nekas!” När tåget nådde slutmålet runt kvart före elva började torget och domkyrkotrappan fyllas. Vid PAM-tältet väntade redan ett större gäng PAM-medlemmar från övriga Finland. Där delades ut bland annat hinkar med vilka demonstranterna kunde göra sig hörda.

Generalsekreteraren för Industrianställda i Norden, Nordic IN, Reijo Paananen inledde evenemanget genom att berätta om syftet: understöda arbetslösa och medborgarinitiativet om att upphäva den aktiveringsmodell som skär ned arbetslöshetsunderstödet och beretts bristfälligt. Redan nu har över 140 000 människor understött initiativet och enligt såväl Reijo som nästa talare, FFC:s ordförande Jarkko Eloranta bör riksdagen förhålla sig allvarligt till det. Detta fick folket på torget att entusiastiskt höja sin röst mot statsrådsborgen invid.

"Mot konkurrenskraftsavtalet och orättvist"
"Idag får arbetslösa sin röst hörd och syns de", sade Jarkko i sitt tal.
"Arbetstagarorganisationerna gick med på tuffa konkurrenskraftsavtalet. Ett villkor var att arbetslöshetsunderstödet inte skärs ned ytterligare.

Aktiveringsmodellen innebär dock en nedskärning. Avtal ska hållas och arbetslöshetsunderstödet ska inte skäras ned”, slog han fast. ”Arbetslösa ska bemötas rättvist och människovärdigt i detta land.”

Nästa programpunkt var en videofilm: fyra arbetslösa berättade om allt de måste ge upp i sin vardag om nedskärningen genomförs. Därefter debatterade företrädare för regerings- och oppositionspartier aktiveringsmodellen och arbetslöshetsunderstödet mer generellt.

Riksdagledamöterna från regeringspartierna Samlingspartiet och Centern, Juhana Vartiainen och Katri Kulmuni försvarade modellen med att den kan förutses minska arbetslösheten. Katri påminde också om att regeringen till exempel gjort det lättare att vara företagare och studera med arbetslöshetsunderstöd och att sysselsättningen förbättrats på sistone. Ordförandena för oppositionspartierna Vänsterförbundet, Socialdemokraterna och De gröna, Li Andersson, Antti Rinne och Touko Aalto kritiserade däremot skarpt aktiveringsmodellen. Alla tre ansåg den vara orättvis då arbetslösa inte nödvändigtvis själva kan påverka huruvida deras understöd skärs ned – helt enkelt för att det varken finns arbete eller tillgängliga sysselsättningsåtgärder. Enligt trion lönade det sig hellre att hos arbetsförmedlingar satsa mer på att individuellt hjälpa arbetslösa att få arbete – dessutom att det över huvud fanns fler arbetstillfällen. Detta togs mer entusiastiskt emot av åhörarna än inläggen av regeringsföreträdarna.

Före poesi- och musikuppföranden presenterades FFC:s så kallade sporrande sysselsättningsmodell. I den kunde arbetslösa själva bättre se till att de inte drabbades av karens och förenklades hela karenssystemet. Enligt FFC ska dessutom varje arbetstimme förlänga utkomstskyddet i fortsättningen. Modellen presenterades av projektchef Saana Siekkinen som svarar för projektet för att utveckla arbetslöshetsunderstödet på FFC.

Stämningen på #Äänityöttömälle-demonstrationen (bilder: Jukka Rapo)

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa