Nyhet - 05.02.2020 klo 13.10
Kollektivavtalsförhandlingar

Arbetsgivarsamordningen försvårar också förhandlingarna med Servicearbetsgivarna Palta

Fotograf: Klaus Vedfelt

Fotograf: Klaus Vedfelt

PAM och Elektrikerförbundet har beslutat avbryta förhandlingarna med Servicearbetsgivarna Palta om kollektivavtalet för Veikkaus eftersom förhandlingarna inte längre fortskred. Samtidigt avbröt PAM förhandlingarna om golfbranschen. Nu ska PAM:s styrelse utvärdera situationen.

Enligt avtalsexpert Markku Saikkonen resulterar arbetsgivarsamordningen i att förhandlingarna inte fortskrider enligt plan.
”Med sin tuffa samordning försvårar arbetsgivarna förhandlingarna och därmed har Palta själv försvårat förhandlingsläget”, beklagar han.

”PAM:s mål var att förhandla fram nya avtal i januari men arbetsgivarparten har upprepade gånger skjutit upp förhandlingarna med hänvisning till samhällssituationen.”

Kollektivavtalen för Alko, golfbranschen, handel, fastighetsservice, Finlands Nationalopera och Veikkaus går ut 31 januari. Inom handel och fastighetsservice har PAM redan varslat om strejk.

Om tekniska grupper på Nationaloperan ska det förhandlas torsdagen 6 februari. Samma dag sätter också förhandlarna inom kundservice och telemarketing sig vid förhandlingsbordet. Om Alko ska det åter förhandlas nästa vecka. 

Avtalet för kundservice och telemarketing går ut 29 februari. Då går också ut kollektivavtalen för bingoanställda, branschen för underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen, fotoproducenter, biografer, utskriftsbranschen och flyttservicebranschen.

Avtalen för turism-, restaurang- och fritidstjänster samt teknisk personal på apotek är i kraft till slutet av mars och kollektivavtalet för bevakningsbranschen går ut 30 april.

Uppgifter om föremålen för strejkerna och andra frågor kring stridsåtgärderna finns på webbsidorna för PAM www.pam.fi/strejk.

Vill du bli av med arbetstidsförlängningen – underteckna vädjan och stöd oss.

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa