Nyhet - 18.05.2018 klo 14.50
Lön

Arbetsgivaren lämnade obetalt generella lönehöjningar och semesterersättningar - "försäljningssnille" erhöll stor gottgörelse i rätten

En arbetstagare som utfört försäljningsarbete kommer att erhålla tiotusentals euro i ersättning med stöd av tingsrättens beslut. Arbetsgivare hade inte betalat försäljaren befogade generella förhöjningarna på lönen i enlighet med kollektivavtalet eller semesterersättningar.

Det blev en dyr affär för företaget som bland annat säljer marknadsförings- och företagprylar då det lämnade obetalt arbetstagarens kollektivavtalsenliga löneförhöjningar samt semesterersättningar. Arbetsgivaren hade inte betalat dessa under flera års tid och arbetstagaren förde ärendet till rätten med stöd av PAM.

Den här veckan dömde tingsrätten i Helsingfors företaget att betala arbetstagaren innestående fordringar som lämnats obetalda under årens lopp och som översteg 30 000 euro samt hens rättegångskostnader. Summan omfattar dels de godkända kraven om obetalda reseersättningar.

Företaget hävdade att försäljaren hade utfört försäljningsarbetet i självständigt ledande ställning och därför kunde man inte tillämpa arbetstidslagen eller kollektivavtalet inom handeln för hen. Med hänvisning till arbetets natur, lönenivån och det övriga bevismaterialet ansåg tingsrätten inte att detta argument är trovärdigt.

Och sålunda omfattades arbetstagaren av kollektivavtalet inom handeln, och företaget var skyldigt att ersätta arbetstagaren kollektivavtalsenliga löneförhöjningar och semesterersättningar.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft, och sålunda är det möjligt för arbetsgivaren att besvära sig över domen till hovrätten.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa