Nyhet - 09.06.2016 klo 12.25

Arbete vid varmt väder

På sommaren lider de flesta som arbetar inom servicebranscherna av varma arbetsförhållanden. Avsaknad av eller ineffektiv ventilation är vanligt i butiker, på kontor och i lager. I kök på restauranger och matställen är värme ett problem året runt, då temperaturen kan uppgå till över 40 °C.

Det är tungt för kroppen att arbeta i höga temperaturer. Vanliga symtom är trötthet, huvudvärk och illamående.

Åtgärder i varma miljöer

Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att temperaturen på arbetsplatsen håller sig under 28 °C, när det är över 25 °C ute.

En tillfällig lösning kan vara exempelvis en fläkt, om temperaturen bara stiger under några heta dagar. Om temperaturen stiger under en längre tid måste man införa mer långsiktiga lösningar. Maskinell ventilation, med kall luft som blåses in i arbetslokalerna, är den mest effektiva lösningen.

Raster

Om temperaturen trots vidtagna åtgärder överstiger 28 °C måste man ha fler raster.

En rast på 10–15 minuter i timmen är att rekommendera.

Om temperaturen är under 33 °C

  • så arbetar man i 50 minuter och tar rast i 10 minuter

Om temperaturen är över 33 °C

  • så arbetar man i 45 minuter och tar rast i 15 minuter

Om temperaturen stiger till över 33 °C vid tungt kroppsarbete måste man vidta särskilda skyddsåtgärder. Dessa åtgärder innefattar att utreda risken för värmesjukdomar, användning av särskild skyddsutrustning och att ha många pauser i arbetet. De viktigaste åtgärderna är emellertid tekniska lösningar i form av ventilation och isolering av värmekällor.

Arbetstagaren kan själv minska värmebelastningen genom att välja lätta och luftiga kläder som är lämpliga för arbetet. Det är viktigt att se till att hålla vätske- och saltbalansen. Om man ignorerar vätskebrist stiger temperaturen i de inre organen och uttorkningen av kroppen belastar blodcirkulationen. Utan skyddsåtgärder kan man drabbas av värmekramp, värmesvimning eller till och med värmeslag. För hög värme leder även till en försämrad mental förmåga och ökad risk för att drabbas av olyckor.

Ytterligare information

På Arbetshälsoinstitutets webbplats får du ytterligare information om att arbeta i värme.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa