Artikel - 21.11.2019 klo 15.55
Förtroendevalda

Arbetarskyddsfullmäktige ser till att säkerheten är på topp

Lagerarbetarna Ville Sihvonen (till vänster) och Juha Ljungberg på stålservicecentret i Hattula anser båda två välbefinnandet bland arbetskamraterna vara viktigaste frågan i arbetarskyddsfullmäktigeuppdraget. Foto: Harri Nurminen

Lagerarbetarna Ville Sihvonen (till vänster) och Juha Ljungberg på stålservicecentret i Hattula anser båda två välbefinnandet bland arbetskamraterna vara viktigaste frågan i arbetarskyddsfullmäktigeuppdraget. Foto: Harri Nurminen

Ville Sihvonen som valts för första gången till arbetarskyddsfullmäktig på FEON Oy:s lager i Hattula stöds i sitt uppdrag av erfarna ersättaren och arbetskamraten Juha Ljungberg.

Vad fick er att ställa upp som arbetarskyddsfullmäktig?

Sihvonen: Allt skedde egentligen ganska naturligt. I mitt arbete på lagret lade jag märke till många problem jag ville åtgärda. Jag vågar ta upp frågor och kräva att de rättas till.

Ljungberg:
Jag var först förtroendeman och övergick sedan till arbetarskyddsfrågor. En gång i tiden föreslog arbetskamrater att jag ska bli arbetarskyddsfullmäktig och jag antog utmaningen. Jag tänkte att någon måste uttrycka åsikterna bland de arbetskamrater som ofta är tysta. Enligt mig ska alla få sin röst hörd på arbetsplatsen. Nog är det ett slags kall.

Sihvonen: För mig var det enkelt att ställa upp eftersom jag är också förtroendeman på vår arbetsplats. Därmed hade jag redan en bra kontakt med arbetsgivaren.

Hur kommer du igång i uppdraget?

Ljungberg: En gång i tiden deltog jag i PAM-utbildning för arbetarskyddsfullmäktige och fann den verkligen nyttig. Du behöver inte känna till allt på förhand eftersom du har tillgång till utbildning och stöd. Själv hjälper jag gärna nya arbetarskyddsfullmäktige alltid då det behövs.

Sihvonen: Som förtroendeman har jag deltagit i arbetarskyddsmöten och därmed bekantat mig med vissa frågor. Ytterligare planerar jag att snart delta i utbildning.

För vilka faror utsätts anställda på er arbetsplats?

Sihvonen: Här kan det ske och hända lite vad som helst. Vi har stora maskiner, långtradare, traverser och sågar. Dessutom har vi stålföremål från pyttesmå skruvar till jättelika delar på sju ton. I värsta fall kan föremål falla ner från hög höjd.

Ljungberg: Vi har tagit i bruk systemet Elmeri för att följa med arbetsmiljön och arbetssätten. Systemet hjälper oss att gå igenom mål och till exempel kontrollera huruvida skyddsutrustningen är tillräcklig.

Hur identifieras och åtgärdas problem hos er?

Sihvonen: Vår arbetarskyddskommission sammanträder och går runt i hallen fyra gånger per år. Då identifierar vi problem. I mötena deltar jag samt mina ersättare, arbetarskyddschefen – vår produktionschef – en företrädare för arbetsledarna och ibland också någon från företagshälsovården. Och naturligtvis rapporterar anställda för mig alltid då de lägger märket till något som måste åtgärdas på det ställe där de arbetar.

Ljungberg: Observationer antecknas sedan i en förteckning över missförhållanden. På så sätt informeras alla – också högsta ledningen. För olika frågor utses en ansvarig och vi följer med att det görs något åt problemen så länge tills de åtgärdats.

Juha Ljungberg vill föregå med gott exempel. ”Då du har bråttom känns det lockande att manuellt lyfta tunga föremål fast du alltid ska utnyttja redskap redan på grund av ergonomin.” Foto: Harri Nurminen

Vad kräver arbetarskyddsfullmäktigeuppdraget?

Ljungberg: Förmåga att umgås med människor eftersom du måste komma överens med alla. Det är också bra att ha lagom med fantasi så att du kan inbilla dig vad som kan ske och ingripa redan på förhand.

Sihvonen: Jag håller med. Det är viktigt att du kan ta hand om frågor så smidigt som möjligt både med arbetskamrater och med arbetsgivaren. Du ska diskutera ofta och mycket med dina arbetskamrater och vara lyhörd. Det är också riktigt viktigt att upprätthålla vi-andan.

Vad kan nya och erfarna arbetarskyddsfullmäktige lära sig av varandra?

Ljungberg: Nya arbetarskyddsfullmäktige introducerar nya perspektiv. Då du arbetat länge på samma sätt glömmer du enkelt att allt kunde göras också på något annat sätt. Då du arbetat med samma frågor i flera år anser du också lätt något vara självklart.

Sihvonen: Då jag numera arbetar i kontoret i stället för hallen har jag lagt märke till många potentiella faror på lagret som jag inte ens tänkte på då jag arbetade där. Det är bra att jag och Juha träffas nästan dagligen här på arbetsplatsen. Han har mycket erfarenhet och jag kan alltid be om råd och tips i olika situationer.

Arbetarskyddsfullmäktig

På arbetsplatsen företräder arbetarskyddsfullmäktigen alla anställda i hälso- och säkerhetsfrågor.

Anställda väljer en arbetarskyddsfullmäktig bland sig. Enligt lagen ska en arbetarskyddsfullmäktig väljas på arbetsplatser där minst 10 arbetstagare arbetar regelbundet. Om de så vill har anställda rätt att välja en arbetarskyddsfullmäktig också på mindre arbetsplatser.

Alla har rätt att ställa upp och delta i valet av arbetarskyddsfullmäktig på sin arbetsplats oberoende av om de tillhör ett förbund.

Har er arbetsplats redan en arbetarskyddsfullmäktig? Är du kommande arbetarskyddsfullmäktigen på din arbetsplats? Läs mer om valet av arbetarskyddsfullmäktig och ställ upp!

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa