Nyhet - 01.11.2019 klo 15.20
Jämlikhetsfrågor

Är du intresserad av jämställdhetsfrågor? Bli medlem i PAM:s jämställdhetsutskott!

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

PAM:s jämställdhetsutskott söker nu medlemmar. Ansökningstiden pågår fram till 8.11. Utskottet sammanträder två gånger per år.

Jämställdhetsutskottet är ett expertorgan som underlyder PAM:s styrelse och som behandlar jämställdhetsfrågor mellan kvinnor och män. I nuvarande Rinneregeringens program anges flera åtgärder som hänför sig till kvinnors och mäns jämställdhet. Effekterna av dessa för servicebranschen kommer att dryftas i utskottet. 

Till utskottet väljs minst åtta PAM-medlemmar. Utskottet sammanträder två gånger per år. Verksamhetsperioden är 2020–2023 och avslutas vid nästa förbundskongress. Vi söker en mångsidig skara av medlemmar som representerar PAM-medlemmar från olika branscher.

Om du upplever att jämställdhetsfrågor står dig nära och du är redo att satsa lite tid och delta med ditt hjärta! 

Skicka en fritt formulerad ansökan oer e-post, där åtmintone framgår namn, ålder, kön, arbetsplats, eventuella förtroendeuppdrag på arbetsplatsen, hemort och varför du vill delta i jämställdhetsutskottet. Skicka din ansökan per e-post till: erja.eklund@pam.fi.

Ansökningstiden utgår fredag 8.11.19.

PAM:s styrelse väljer medlemmarna i utskottet vid sitt möte 26.11.2019.

Tilläggsuppgifter:

Erika Kähärä tfn 040 7645295, erika.kahara@pam.fi
Merja Vihersalo tfn 040 5324319, merja.vihersalo@pam.fi

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa