Nyhet - 01.10.2019 klo 14.04
Förman

Är du intresserad av att avlägga en yrkesexamen för teamledare på finska? PAM:s egen grupp startar inom kort

Förmän inom samma bransch kan dela erfarenheter under PAM:s yrkesexamen. Bild: Gettyimage

Förmän inom samma bransch kan dela erfarenheter under PAM:s yrkesexamen. Bild: Gettyimage

Förmansutbildningen drar såväl du som förman nytta av och därtill hela arbetsgemenskapen, säger PAM:s utbildare Irene Korimäki. Därför ordnar PAM yrkesexamen för teamledare i samarbete med Markkinointi-instituutti.

Ansökningstidern för yrkesexamen för teamledare pågår som bäst. Till utbildningen kan sådana personer söka som i detta nu utför förmansarbete eller blivande förmän.

Utbildaren Irene Korimäki som ansvarar för utbildningen säger att PAM:s målsättning är att förbättra kvaliteten i arbetslivet och nyckelpersoner i detta arbete är de facto förmän.

”Då mänskor känner igen rollen, är trygga i sig själv och sitt yrke, syns det utåt”, säger Korimäki.

Utbildarna är från Markkinointi-instituutti och det är även samma utbildningsanordnare som beviljar examen. Av PAM-medlemmarna som inleder studierna formas en egen grupp. I de gemensamma grupperna delar deltagarna såväl glädje- som sorgeämnen.

Examen omfattar ca 10 gemensamma utbildningsdagar, 4 valfria kursdagar samt handledning för distansstudier. De studerande som antas ersätter sin egenandel som är 250 euro. Skillnaden till den normala kursavgiften är avsevärd. Därtill betalar PAM resersättningar och vid behov logi för långdistansresenärer i samband med utbildningsdagarna.

Förmännen inom handel samt turism,- hotell- och restaurangbranschen tillhör PAM. Förbundet förhandlar om deras minimiarbetsvillkor.

En motsvarande utbildning ordnades ifjol. Du kan läsa om deltagarnas erfarenheter här.  

Ansökningstiden utgår 18.10 och utbildningen inleds 27-28.11. Det tar ungefär ett år att avlägga examen, ta del av närmare information via denna broschyr med ansökningsanvisningar här.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa