Nyhet - 23.11.2017 klo 16.04
Kollektivavtalsförhandlingar

Anställd inom skidcenter- eller programservicebranschen – undrar du över lockouten?

Bild: Kaisa Siren / Lehtikuva

Bild: Kaisa Siren / Lehtikuva

Nedan finner du svar på frågor om arbetsgivarförbundets lockout och den situation som lockouten förorsakar på arbetsplatser kan väcka hos anställda.

Vad handlar det om?
PAM försökte förhandla fram löneförhöjningar inom skidcenter- och programservicebranscherna. Enligt förhandlarna gör branschens företag bra resultat och har därmed råd att betala bättre löner. Det är endast rätt och rimligt att anställda också får sin andel av framgången.

Vad är en lockout?
En lockout är en stridsåtgärd som arbetsgivare kan vidta i samband med kollektivavtalsförhandlingar. Med en lockout hindrar arbetsgivare anställda att gå på arbete och avbryter lönebetalningen för att få PAM att gå med på deras krav.

Varför blev det en lockout?
PAM försökte förhandla om löneförhöjningar men arbetsgivarföreträdaren Turism- och Restaurangförbundet MaRa avbröt förhandlingarna den 14 november. Detta var en överraskning för Servicefacket eftersom PAM anser att frågor löses med diskussioner. I tillägg till att ha avslutat förhandlingarna ensidigt meddelade MaRa om en lockout den 22 november.

Vem omfattas av lockouten och när börjar den?
Lockouten omfattar anställda på totalt 27 företag och driftsställen som MaRa tillkännagett och gäller enskilda dagar från den 8 december. Såväl företagen som lockoutdagarna framgår av MaRas förteckningar för skidservicebranschen och programservicebranschen. Enligt MaRas meddelande omfattar lockouten endast PAM-medlemmar.

Vad ska jag göra om mitt företag omfattas av lockouten?
Alla anställda, också PAM-medlemmar, ska försöka gå normalt på arbete under lockouten. Hindrar arbetsgivaren detta ska du kräva av denne en skriftlig motivering till att du inte får arbeta.

Kan jag stanna hemma på en lockoutdag?
Nej. Du går på arbete enligt arbetsskiftsförteckningen och kräver en skriftlig motivering ifall arbetsgivaren hindrar dig att arbeta.

Får arbetsgivaren fråga om jag tillhör Servicefacket?
Arbetsgivaren har inte rätt till denna information. Frågar arbetsgivaren detta behöver du inte svara. Finländska lagstiftningen garanterar organisationsfrihet.

Vad ska jag göra om jag utsätts för påtryckningar?
Arbetsgivaren ska berättas att det är förbjudet att utöva påtryckningar. Det lönar sig för dig att kontakta förtroendemannen. Om en förtroendeman inte finns ska du kontakta Servicefacket.

Får jag strejkunderstöd under lockouten?
PAM:s styrelse beslutar om detta. Styrelsen samlas tisdagen den 28 november. Följ med situationen via PAM:s webbsidor och nyhetsbrev.

Hur vet jag om jag är berättigad till understöd?
Rätt till strejkunderstöd har anställda vars PAM-medlemskap är i kraft och som betalat sin medlemsavgift den dag då lockouten inleds.

Varifrån får jag ytterligare uppgifter om lockouten och pågående situationen?
På Servicefackets webbsidor finns uppgifter om alla lockouter. De uppdateras hela tiden enligt situationen. Om du inte finner informationen av en eller annan orsak ska du kontakta antingen förtroendemannen eller fackets medlemstjänster.

Vad gör riksförlikningsmannen?
Riksförlikningsmannen ska hjälpa arbetsmarknadsparter i arbetskonflikter som hotar arbetsfreden.

Hur fortskrider medlingen?
Riksförlikningsmannen kallar MaRa och PAM till ett gemensamt möte varefter hon beslutar att inleda medling. Beslutar riksförlikningsmannen att göra ett förlikningsförslag behandlas förslaget av arbetsmarknadsparternas förvaltningar.

Påverkar lockouten semester eller fridagar som beviljats mig?
Lockouten påverkar inte semester, fridagar eller sjukledighet. Är anställda sjuklediga eller har semester eller fridagar antecknats i arbetsskiftsförteckningen kan arbetsgivaren inte låta bli att betala lön för dessa dagar. Arbetsgivaren kan inte ändra på en redan uppgjord arbetsskiftsförteckning, till exempel ändra en fridag till en arbetsdag.

Varför anser PAM att skidcenter- och programservicebranscherna har råd att höja lönerna?
Branschernas lönsamhet är utmärkt. Det finns få men stora företag inom branscherna. Företagens omsättning växer så det knakar. Bruttolönen inklusive tillägg för heltidsanställda är i snitt 2 200 euro per månad. Inom branscherna finns många säsongs- och deltidsanställda.

Ansök om stridsåtgärdsunderstöd här.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa