Nyhet - 09.08.2018 klo 07.10
Samhälle

Ansök om stipendier från Folkets Bildningsfond under hela augusti – stöd för studier och kulturella strävanden samt övriga ändamål

Stipendium för målningsverktyg? Bild: Gettyimages

Stipendium för målningsverktyg? Bild: Gettyimages

Folkets Bildningsfond delar ut stipendier för studier och kulturella strävanden till finländare. För närvarande pågår ansökan för stipendier år 2019. PAMs fond är en av FBF:s fonder.

Studier, kultur, konst, samhällelig forskning och arbetarrörelsens kulturella strävanden. Folkets Bildningsfond (FBF) beviljar ett hundratal stipendier för dylika ändamål årligen. 

För ett positivt resultat underlättar att sökanden noggrannt motiverar syftena för stipendiet. Fjolårets stipendier beviljades bland annat för bland annat romanskrivning, anskaffning av gymnasieböcker, konstutställningar samt pro gradu avhandlingar. Stipendier beviljas dock inte för exempelvis konstidkande utan snarare för anskaffning av målningsutrustning.  

Fondens ombud Ulla Vuolanne berättar att FB årligen får cirka 2500 ansökningar, varav 300–400 leder till stipendieutdelningar.

Sökande kan vara en privatperson, en arbetsgrupp eller en organisation.

FBF består av ett hundratal fonder och hit hör även fackförbundernas fonder. Även PAM har sin egen. Ifjol beviljade PAMs fond fem stipendier för olika syften: exempelvis 500 euro för planering av en stickningsmodell och 2 200 euro för en avhandling med temat hyrd arbetskraft.

Enligt Vuolanne behöver sökanden inte ange från vilken FBF:s fond som denna ansöker om stipendium, men ifall att en PAMs medlem anhåller om stipendium, bör detta göras på en skild blankett. Nytt för i år enligt Vuolanne är att man inte längre godkänner pappersansökningar utan endast elektroniska blanketter.

Ansökningstiden för stipendier år 2019 pågår som bäst ända fram tilll slutet av augusti.

Tilläggsinformation om FBF:s stipendier hittar du här

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa