Nyhet - 01.10.2019 klo 18.05
Kollektivavtalsförhandlingar

Ännu inget förhandlingsresultat för frisörbranschen

Bild: GettyImages.

Bild: GettyImages.

Servicefacket PAM och Servicebranschernas arbetsgivare Palta sammanträder senare för att utvärdera fortsättningen.

PAM och Palta konstaterade på tisdagen att parterna inte i nuvarande situation kan fortsätta förhandlingarna om frisörbranschens kollektivavtal. De avtalade om att träffas för att diskutera närmare de kommande veckorna. I detta skede kartläggs huruvida det finns förutsättningar för att förhandla vidare.

Branschkommittéen för frisörbranschen sammanträder i PAM på måndag och PAM:s styrelse träffas på onsda för att gå igenom situationen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa