Nyhet - 05.06.2019 klo 11.00
Förbundskongress

Annika Rönni-Sällinen vald till PAM:s nya ordförande

Annika kom, Ann gick. Foto: Eeva Anundi

Annika kom, Ann gick. Foto: Eeva Anundi

Servicefacket PAM:s förbundskongress har valt en ny förbundsordförande och ordförandens personliga suppleant. Kongressen som avslutas på torsdag väljer därtill styrelse och fullmäktige samt beslutar om mål för förbundet. I mötet deltar 373 valda kongressdelegater.

Annika Rönni-Sällinen har blivit vald till PAM:s ordförande. Rönni-Sällinen, 42 år, har under 20 års tid verkat i olika uppgifter inom fackföreningsrörelsen, merparten av tiden bland annat som förhandlingschef vid Servicefacket PAM. För närvarande leder hon avdelningen för arbetsvillkor på FFC. Till sin utbildning är hon juris kandidat.

"Jag vill inte att anställda inom servicebranscherna arbetar i framtiden på minimilöner utan kollektivavtal och utan den trygghet som gemensam intressebevakningen medför. Jag vill bli PAM:s ordförande eftersom jag vill verka för rättvisa och försvara de svaga i samhället", berättade Rönni-Sällinen förra hösten då hon meddelade sitt intresse för ordförandeposten.

Rönni-Sällinen har betonat i ordförandekampanjen bland annat att det är viktigt för PAM:s framtida intressebevakning och för fackförbundets medlemmar att höja uppskattningen av servicebranscher och serviceyrken.

”Servicebranscherna står inför förändringar av aldrig skådat slag. Många serviceanställda – särskilt deltidsanställda och egenföretagare – kämpar för sin utkomst. Vi måste se till att det finns tillräckligt med arbete med bra anställningsvillkor inom servicebranscherna och att serviceproffsens kunskaper och färdigheter uppskattas. Detta säkerställer vi bland annat genom att ta fram förstklassiga arbetstillfällen och anställningar”, berättar Rönni-Sällinen.

Risto Kalliorinne valdes till ordförandes personliga suppleant

Risto Kalliorinne har verkat som PAM:s ordförandes personliga suppleant sedan hösten 2018. Kalliorinne har valts till det fortsatta uppdrag. PAM:s styrelseordförandes personliga suppleant är även medlem i förbundets ledningsgrupp.

Kalliorinne har tidigare arbetat som bland annat chef för Norra Finlands regionkontor och förbundschef. För närvarande vikarierar Kalliorinne europaparlamentariker Merja Kyllönen i riksdagen fram till slutet av juni. Kalliorinne verkade som riksdagsledamot åren 2011-2015.

Kalliorinne ser som viktigt att den regionala verksamheten stärks och förtroendemännen får mera stöd under den kommande perioden.
”Vi kommer att utvidga vårt intressebevakningssystem så att desto fler medlemmar har tillgång till en förtroendeman eller en annan funktionär som främjar arbetstagarnas samarbete, intressebevakningen samt deras organisering”, kommenterade Kalliorinne.

Bägge valen gjordes enhälligt.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa