Meddelande - 02.04.2020 klo 14.59
Politik

Annika Rönni-Sällinen på PAM: Deltidsanställda kan hamna i sämre ställning i utkomstskyddet för arbetslösa

Enligt Servicefacket PAM är det viktigt att ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har samma följder för alla. Nu hamnar deltidsanställda som inte permitteras i knipa. Deras maximitid för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning löper samtidigt som de kan förvänta sig en drastisk nedgång i arbetstimmar och intäkter.

Ordföranden för Servicefacket PAM Annika Rönni-Sällinen anser det vara beklagligt att undantagsbestämmelserna om utkomstskyddet för arbetslösa inte beaktar tillräckligt den skada epidemin förorsakar deltidsanställda. 

Enligt undantagslagstiftningen om utkomstskyddet för arbetslösa betalas dagpenning för självriskdagar och för viss tid löper inte maximitiden för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning för permitterade. 

”På lång sikt leder detta till att vissa anställda hamnar utanför inkomstrelaterad dagpenning eftersom maximitiden går ut. Det ser därmed tyvärr ut som så att deltidsanställda som också annars arbetar utan tryggheten av en fastanställning på heltid hamnar i svårigheter på grund av lagkrumelurer kring utbetalningen av utkomstskydd för arbetslösa”, misstänker Annika Rönni-Sällinen.

”I regel är kommande ändringarna bra men tyvärr omfattar de inte alla. De som inte permitteras men vars arbetstimmar minskar måste kämpa med sin utkomst samtidigt som permitterade har andra regler för utkomstskyddet för arbetslösa. I en så här exceptionell situation ska vi ta hand om alla”, ställer Annika Rönni-Sällinen fast. 

Inom servicebranscherna arbetar många deltidsanställda som tidigare haft fler arbetstimmar än vad som står i arbetsavtalet. På grund av coronavirusepidemin erbjuds för tillfället endast avtalsenliga minimitimmarna och det finns inget arbete för dem som kallas till arbete vid behov.

”I värsta fall leder situationen till att personer som tidigare till exempel arbetat 35 timmar per vecka plötsligt har klart färre timmar, kanske under 18 per vecka. Därmed måste de söka jämkad dagpenning. Då de får jämkad dagpenning löper maximitiden för utbetalning av dagpenning men deras få timmar bidrar inte alltid till att på nytt uppfylla arbetsvillkoret”, påpekar Annika Rönni-Sällinen.

Ytterligare anser hon det inte vara rättvist att undantagslagstiftningen inte beaktar anställda som fått jämkad dagpenning redan innan coronavirusepidemin började. Också dessa personers maximitid för utbetalning av dagpenning löper om den arbetstid som krävs för arbetsvillkoret inte uppfylls medan detta krav avlägsnas för viss tid från dem som permitterats på grund av epidemin. 

Annika Rönni-Sällinen hoppas att regeringen åtgärdar snarast dessa orättvisor i undantagslagstiftningen.

”I nuvarande situationen vill jag nästan framföra ett önskemål till arbetsgivarna – permittera hellre än bara minska timmarna. Permittering var ett bättre alternativ för utkomsten bland anställda. Detta är naturligtvis riktigt förargligt eftersom vi ska väl ändå alltid sporra att arbeta ens lite, särskilt under de exceptionella omständigheter som vi upplever just nu”, noterar hon. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa